Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Румен Георгиев, заместник-директор на Националната следствена служба и председател на Камарата на следователите в БЪлгария
 
Благодаря, господин председател. Ваше Превъзходителство, уважаеми господа председатели на Върховния административен съд и Върховния касационен съд, скъпи колеги! Аз ще оставя повече време на митниците, това е едно сериозно учреждение, а ние сме със затихващи функции. Много благодаря за поканата да бъдем тук. Нас ни няма в доклада, дори и професията ни вече не се споменава и затова в първата минутка от изказването си ще напомня, че все пак българският конституционен модел, който не е отменен, предполага три звена в съдебната система и освен тези, за които всички се сещаме, има и такова звено - Национална следствена служба. В нея все още работят над 500 магистрати, които нямат проблеми със заплащането и биха могли незабавно да се включат в работата. Още повече че по закон в момента преминаването на границата предопределя компетентността на разследване. Но другите държави общо взето не искат да ги разследва Националната следствена служба, а нейният предмет е доста стеснен – знаете, че трябва да разследваме загубилия световна новина за геноцид и да ловим шпиони, но нямаме право да разследваме обикновени кражби или наркотрафик. Това, че сме лишени от тези правомощия, доколкото чувам и от този доклад, не ползва нито България, нито съседните нам държави. Утехата ни е само в едно – нашата служба все още работи по международни поръчки или, с други думи, европейците, уж заради които следствието беше счупено, все още ползват труда на разследващите магистрати. И мисля, че успехите на дознанието щяха да са още по-малки, честно казано, ако нашите колеги в граничните райони, особено на границата с Република Турция, не оказваха също съвсем адекватна помощ. По първия сериозен въпрос, повдигнат тук. Аз мисля, че и за това назря времето. Знаете, че промените в Наказателно-процесуалния кодекс предстоят. Мисля, че действително трябва да се впрегне капацитетът, който имат следствените служби. И ако това стане, точно тези уязвими места в крайграничните райони ще получат една мощна подкрепа. Още повече че в съвсем недалечното минало следователи бяха хората, които разработиха методиките за разследване на голяма част от трансграничните престъпления и мисля, че и в момента техните усилия биха били полезни. И само още няколко думи, за да приключим спора с негова чест, но за ЕИСПП говорим 11 години, от времето на Жан Виденов. Ползвам форума само да споделя, че вместо централна компонента в Министерството на правосъдието, към която редица ведомства да подават информация, в момента съществува една централизирана система на следствените служби, в която се събира информация и от Министерството на вътрешните работи, и от прокуратурата, а от пролетта на тази година вече имаме и данни за влезлите в сила актове на съда. Така че към днешна дата в сървъра, който е базиран при нас, вече има информация за почти всички дела на производство и по всяко едно от тях може да се направи справка кога е започнало, къде колко време е било. Таза основна идея е реализирана. За съжаление една голяма част от тази информация не можехме да прехвърлим към централната компонента, за да бъде всеобщо достояние, защото в Министерството на правосъдието всички IT-специалисти освен един напуснаха, няма просто на кого да предадем тази информация. За ваше сведение нашата система работи, като в нея са инвестирани около 300 хиляди лева в компютри и с помощта на 140 души, които вършат и друга деловодна работа, инженерите са само 7 в различните следствени служби. Сами можете да сравните като държавен разход от бюджета колко е, като примерно само един от сървърите, които почитаемият министър Станков ни завеща, струваше 2 милиона, но още не е пуснат, защото очевидно е напълно несъвместим с известния на Балканите софтуер. Благодаря за вниманието!
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ