Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Организираната престъпност в България: Пазари и тенденции
 
За разлика от престъпността в „нормалните общества”, в посткомунистически държави като България организираната престъпност е не толкова девиантен феномен, колкото характеристика на до голяма степен криминален преход от държавна към частна собственост и от етатистки монопол върху икономиката към хаотично възникващи частноикономически отношения в условията на слаба държавност и институционален вакуум след 1989 г. По такъв начин самата организирана престъпност отразява процесите на разпадане на тоталитарната държава и икономика, съпътстващи се от първоначален ръст на сивата и черната икономика и последвани от крехкия синтез между законен и незаконен бизнес в периода на легализиране на посткомунистическите елити.

Това са част от изводите на доклада на Центъра за изследване на демокрацията, който се представя на кръгла маса на 12 декември 2007 г. в резиденция Бояна. Докладът допълва поредицата публикации на Центъра за изследване на демокрацията през последното десетилетие, посветени на различни аспекти на организираната престъпност в страната (контрабанда, разпространение на наркотици, данъчни измами, трафик на хора, трафик на оръжие и др.), както и на свързаната с нея системна корупция. Представени са не само най-актуалните тенденции и форми на проявление (респективно „пазарни ниши”) на този особено опасен вид престъпност, но е направен и опит да се обобщят и преосмислят натрупаните досега факти и експертиза, за да се даде отговор на по-общия въпрос за корените, спецификата и закономерностите в еволюцията на „подземния свят” в контекста на българския преход. Направен е опит да се очертае максимално достоверна картина на организираната престъпност в България, нейните основни параметри и тенденции. За целта са използвани всички достъпни източници на информация, получени и анализирани с помощта на няколко взаимнодопълващи се изследователски метода.

Самото набиране на емпирична информация за нелегални и скрити пазари е трудно и в някои случаи рисковано за изследователя начинание. То обаче няма алтернатива, тъй като твърде често т.нар. обективни данни – официалната криминална статистическа информация (полицейска и съдебна), предоставяна от държавните институции, са непълни или откровено манипулативни.

Докладът доразвива анализа, направен в Транспорт, контрабанда и организирана престъпност и Пазарът на наркотици в България.

Пълен текст на доклада
Съобщение за медиите
Кръгла маса: Организираната престъпност в България: пазари и тенденции, 12 декември 2007 г.
Медиите за доклада (на български език)
Медиите за доклада (международно покритие)


 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ