Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Представяне на "Коментар на Закона за търговския регистър"
 
На 5 декември 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията представи поредната си публикация – „Коментар на Закона за търговския регистър”.

Представянето бе открито от д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма, която благодари на целия авторски колектив и на посолството на Кралство Норвегия за финансовата подкрепа по издаването на Коментара. Д-р Йорданова отбеляза, че написването му е събитие с дълга предистория, датираща от средата на 90-те години и преминала през законодателното регламентиране на Централния регистър на особените залози, на електронния документ и електронния подпис (и Коментара на Закона за електронния документ и електронния подпис, 2004) и концепциите за Електронен регистърен център, инициирани и подготвени от Центъра. Д-р Йорданова изрази надежда, че повече отлагания на влизането на закона в сила няма да има, а Коментарът ще бъде полезен наръчник за неговото прилагане.

Заместник-министърът на правосъдието Ана Караиванова благодари на авторския колектив, на Центъра за изследване на демокрацията за високото качество на анализите, които Центърът осъществява, и потвърди, че електронният търговски регистър действително е по-добра система за търговска регистрация от съществуващата съдебна процедура. Г-жа Караиванова представи работата на Министерството по пилотното прилагане на закона и добави, че реформите не започват и не свършват със законовия текст, а се нуждаят от подходящи материално-технически условия, както и от добри изпълнители. Според нея електронният регистър ще допринесе в голяма степен за уеднаквяването на практиката при регистрирането на търговци.

От името на авторския колектив отношения взеха съдията от Върховния касационен съд Борислав Белазелков и адвокат Георги Димитров. Съдия Белазелков пожела успех на търговския регистър и обърна внимание, че законът предлага прагматични решения, които следва да бъдат обяснени. Той отбеляза също, че макар вече да има известен опит в областта на електронните регистри, с търговския регистър обемът на работа ще бъде несравнимо по-голям – около 2000 вписвания на ден в цялата страна. Адвокат Димитров даде като примери за успешни електронни регистри, наред с Централния регистър на особените залози, и регистъра на адвокатските дружества, който функционира изцяло по електронен път, спестява много време и документация и вече работи изключително успешно.

В последвалата дискусия на въпроси на експерти и журналисти отговориха заместник-министър Караиванова, съдия Белазелков, Георги Димитров и Мария Йорданова. Заместник-министърът посочи, че все още има много незаети щатни бройки за служители в Агенцията по вписванията, но електронният търговски регистър трябва да заработи без отлагане от новата година, макар и с неизбежните начални трудности. Съдия Белазелков припомни, че от 2 януари 2008 г. съдът няма да е компетентен да регистрира нови търговци, а съществуващите най-вероятно ще се пререгистрират още до края на първата година от дадения в закона тригодишен срок. Координаторът на Икономическата програма на Центъра Руслан Стефанов подчерта изключителната важност на електронния търговски регистър за икономическия живот в страната и изрази надежда, че той ще даде по-добри гаранции за прозрачност и бързина, както и възможност на гражданите на България да станат по-богати.

Медиите за представянето
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ