Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Отнемането на незаконно придобито имущество: опитът на Ирландия и България
 
На 29 ноември 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията и Посолството на Ирландия в София организираха кръгла маса на тема „Отнемането на незаконно придобито имущество: опитът на Ирландия и България”. Дейността на ирландското Бюро за незаконно придобито имущество бе представена от неговия директор Джон О’Махони пред аудитория от дипломати, прокурори, представители на митниците, на Националния институт на правосъдието, на българската Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, както и много журналисти.

Във встъпителните си бележки д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията, изтъкна, че за Центъра е удоволствие да бъде домакин на кръглата маса, която ще даде възможност за споделяне на ценен опит и преглед на практическите резултати в областта на отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност. Д-р Шентов подчерта дългогодишното сътрудничество между България и Ирландия в тази област и факта, че отнемането на незаконно придобито имущество е важен инструмент в противодействието на корупцията, въпреки страховете за злоупотреби с нормативната база.

В приветствието си Посланикът на Ирландия НП Джефри Кийтинг припомни фактите около убийствата на Детектив Джери Маккейб и журналистката Вероника Герин през 1996 г., послужили като катализатор и накарали ирландското правителство да предприеме мерки срещу организираната престъпност, като обедини усилията на полицията, данъчните власти и службите по социално подпомагане в преследването на финансовите активи на престъпниците. Посланикът подчерта огромната важност на международното сътрудничество, тъй като организираната престъпност не признава държавни граници.

В изказването си г-н Джон О’Махони се спря на историята на ирландското Бюро за незаконно придобито имущество, на причините, поради които е създадено, на правомощията и дейността му. Икономическият растеж на Ирландия довежда до разрастване на организираната престъпност, което прави традиционните методи на правоохранителните органи недостатъчни. Промяната в подхода на държавните власти се оформя окончателно след зверските убийства от 1996 г. и създаването на ирландското Бюро същата година. По ирландския Закон за имуществото, придобито от престъпна дейност от 1996 г. на Бюрото е възложено идентифицирането, запорирането и изземването на подобно имущество чрез обща работа на различни служби. Те запазват индивидуалните си правомощия, но се заемат заедно с разследване на паричните потоци на организираната престъпност, подават искове, запорират имущество и след седем години управление от специално назначено лице го връщат обратно в държавния бюджет, като при това работят при граждански, а не наказателен стандарт на доказване и нямат нужда да се основат на обвинение в престъпление към конкретното лице, за да предприемат действия. Служителите на Бюрото могат да преследват случаи на необяснимо богатство, да облагат престъпно придобито имущество, да спират социалните помощи на притежателите на такова имущество и да се ползват от широк кръг инструменти за международно сътрудничество, въведени с измененията на Закона от 2005 г. Г-н О’Махони обобщи, че усилията на Бюрото са довели до отнемане на имущество за над 120 милиона евро, 2 милиона евро, спестени на системата за социално подпомагане, и 150 милиона евро събрани данъци.

Проф. Стоян Кушлев, председател на българската Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, подчерта, че с десетгодишния си опит ирландското Бюро е първопроходец в областта на отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност. Проф. Кушлев припомни, че българският Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност е ползвал примера на ирландското законодателство, но се оказва по-слаб в някои отношения, например невъзможността за отнемане на незаконно получени суми по линия на социалното подпомагане, нуждата срещу съответното лице да има започнало наказателно производство за започване на производство по Закона и бавното, триинстанционно съдебно производство. Все пак обаче, въпреки по-слабата правна рамка, българската Комисия е постигнала значителни практически резултати при налагането на обезпечителни мерки и започването на производства. Според проф. Кушлев, досега Комисията е наложила 98 обезпечителни мерки на стойност 88 531 233 лева и е започнала 47 производства за отнемане на имущество на стойност 24 503 458 лева.

Последвалата дискусия се съсредоточи върху конкретни разследвания на българските и ирландските органи за отнемане на имущество, политическия климат, в който работи ирландското Бюро и сътрудничеството с други органи, свързани с отнемането на имущество, като Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и структурите на ООН.

Програма

Медиите за кръглата маса
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ