Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Правосъдието и правоприлагането в граничните райони
 
С присъединяването на България към ЕС почти половината от границите на страната (с Турция, Македония и Сърбия, както и черноморската граница) се превърнаха във външни за Съюза. С това престъпленията и нарушенията, свързани с преминаването на границите, са вече проблем не само за националната сигурност, но и за сигурността на ЕС. Трансграничната важност на този проблем ще нараства все повече предвид бъдещото присъединяване на България към Шенгенското пространство.

Общите проблеми и спецификите в разкриването, разследването и наказването на трансграничните престъпления са анализирани в доклада на Центъра за изследване на демокрацията „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”. Според изследването, което разглежда престъпността по границите с Турция и Македония и южната черноморска граница, от всички трансгранични престъпления най-разпространена е нелегалната миграция (78.2%), следвана от контрабандата на стоки и наркотици (25.4%). При нелегалната миграция преобладават присъдите за нелегално преминаване на границата (96.5%), докато престъпления с по-висока степен на обществена опасност и най-често свързани с организираната престъпност, като нелегално превеждане и трафик на хора, се наказват значително по-рядко (3.5%). Голяма част от лицата, арестувани при опит да преминат границата, остават ненаказани. По границата с Турция, например, близо 75% от арестуваните за опит да влязат или излязат нелегално от страната не са подведени под наказателна отговорност.

Контрабандата на стоки се наказва почти винаги като административно нарушение (99.2% от случаите през 2006 г.), а не като престъпление. Това създава възможности за заобикаляне на наказателния закон и корупция, тъй като административно-наказателното производство е по-благоприятно за нарушителя (включително чрез съществуващата възможност за сключване на споразумение и замяна на отнемането на предмета на нарушението със заплащане на 25% от неговата парична равностойност) Наред с това актовете на митническите органи често се обжалват, отменят се от съдилищата и много нарушения остават ненаказани.

При контрабандата на наркотици и трафика на хора се наказват непосредствените изпълнители, докато поръчителите и организаторите най-често остават неразкрити.

За преодоляване на съществуващите слабости в разкриването, разследването и наказването на трансграничната престъпност Центърът за изследване на демокрацията предлага пакет от препоръки, които включват както предложения за законодателни промени, така и мерки от организационен, методически и технически характер.

За повече информация:

Доклад: "Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони"
Кръгла маса: "Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони", 13 ноември 2007 г.
Представяне на доклада "Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони" в Бургас, 9 ноември 2007 г.
Представяне на доклада "Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони" в Кюстендил, 18 октомври 2007 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ