Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”
 
На 13 ноември 2007 г. в хотел „Шератон” в София Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”.

Във встъпителните си бележки Стийв Уилиамс, посланик на Великобритания в Република България, сподели задоволството си от сътрудничеството между Центъра за изследване на демокрацията и Британското посолство и подчерта значението на темата за целия Европейски съюз.

Д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията, се спря на актуалността на проблема, като обясни, че трансграничните престъпления и митническите нарушения са вече и европейски проблем, проблем на Общността. В национален план този тип престъпления и нарушения обуславят и спецификата на правосъдието в граничните райони. Те все повече са в прицела на организираната престъпност, често свързана с международните престъпни мрежи. Тази специфика обаче все още не намира адекватно противодействие от страна на правоприлагащите и съдебните органи, самите те в процес на реформиране.

Докладът „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони” бе представен от Димитър Марков, координатор на проект в Правната програма на Центъра, и д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма. Г-н Марков благодари на институциите, предоставили статистиката, необходима за изготвянето на доклада, и запозна участниците с основните констатации в изследването. Той говори за общите проблеми и специфики в разкриването, разследването и наказването на деяния, свързани с трансграничната престъпност. Д-р Мария Йорданова се спря на необходимите мерки – законодателни, организационни и технически – за укрепване на правосъдието и правоприлагането в районите по българо-турската, българо-македонската и южната черноморска граница.

Румен Петков, министър на вътрешните работи, сподели, че според анализ, направен от Главна дирекция „Гранична полиция”, се наблюдава засилен интерес към нашите външни граници. Той очерта предприетите и предстоящи мерки за укрепване на тяхната сигурност и обърна внимание на необходимото усъвършенстване на договорната рамка с Турция.

Румен Ненков, заместник-председател на Върховния касационен съд, сподели безспорната необходимост от обмислени промени в законодателството по отношение на дознанието и възможността да не се разкрива самоличността на лицата, работещи под прикритие, както и от координация на усилията в името на сериозна обществена цел – наказване на виновните.


Константин Пенчев, председател на Върховния административен съд и член на Висшия съдебен съвет, се спря на проблемите на административно-наказателните производства за митнически нарушения. Той подчерта значението на препоръките до Висшия съдебен съвет за кадровото и материалното осигуряване на правораздавателните органи в граничните райони.

Заместник-директорът на Националната следствена служба и председател на Камарата на следователите в България Румен Георгиев говори за необходимостта от използване на капацитета на представляваната от него институция, тъй като в момента правомощията на службата са много ограничени.

Александър Раков, заместник-директор на Агенция „Митници”, даде положителна оценка на препоръката за възстановяване на института на митническото дознание, съществувал до влизане в сила на новия Наказателно-процесуален кодекс, тъй като участието на митнически служители при разследването на трансгранични престъпления ще повиши ефективността на работата на разследващите органи.

Представителят на Върховната касационна прокуратура Николай Соларов потвърди необходимостта от удължаване на предвидените в закона срокове за разследване, като същевременно обърна внимание и на другите възможности за ускоряване на процеса, включително допускането на експертизи, извършвани от частни организации.

Програма и изказвания

Доклад "Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони"

Медиите за кръглата маса
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ