Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
RIS BRIDGE семинар за определяне на дългосрочната цел на Регионалната иновационна стратегия за Югозападен район за планиране
 
На 11-12 октомври 2007 г., в курорта Боровец, фондация „Приложни изследвания и комуникации”, съвместно с Центъра за изследване на демокрацията организира семинар за определяне на дългосрочната цел на Регионалната иновационна стратегия (РИС) за Югозападен район за планиране и обсъждане на конкретни мерки, които да залегнат в плана за нейното изпълнение.

Събитието бе организирано в рамките на инициативата RIS BRIDGE, чиято цел е да подготви Югозападния район за планиране за работа със Структурните фондове чрез анализиране на иновационния потенциал на района, изготвяне на Регионална иновационна стратегия и План за нейното изпълнение, със специфични мерки в подкрепа на иновациите и технологичното обновление на бизнеса на регионално равнище.

Стратегическата цел на РИС за Югозападния район за планиране беше определена с помощта на форсайт методи за съставяне на алтернативни визии за бъдещото развитие на региона в областта на иновациите. Въз основа на консенсус между представителите на различните групи заинтересовани лица беше набелязана желаната визия, за постигането на която бяха съставени конкретни мерки в плана за действие.

В събитието взеха участие представители на чуждестранните партньори по проекта, които споделиха опита си в прилагането на регионалния форсайт и при разработването на регионални иновационни стратегии в рамките на инициативата FOR-RIS.

Материали и презентации:

Програма (PDF)

Регионален форсайт – Уест Мидландс, Великобритания, Клайв Уинтерс, Ковънтри Юнивърсити Ентерпрайсис ООД, Великобритания (PDF, 500 KB)

Опитът на Централна Македония в регионалния технологичен форсайт, Янис Бакурос, Университет на Западна Македония, Гърция (PDF, 2,3 MB)

Прилагане на форсайт техниките при изпълнение на иновационните политики, Янис Бакурос, Университет на Западна Македония, Гърция (PDF, 1,87 MB)

Интегриране на форсайт методите в разработването на регионални иновационни стратегии - опитът на инициативата FOR-RIS, Магдалена Букчек, фондация Щайнбайс-Европа-Центрум, Германия (PDF, 350 KB)

Представяне на SWOT анализа на Югозападния район за планиране, Руслан Стефанов, Център за изследване на демокрацията, България (PDF, 500 KB)

FOR-RIS Blueprint (на английски език), (PDF, 580 KB)

Галерия

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ