Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Европейският град – градоустройство и архитектура, сигурност и финанси
 
На 16 – 18 септември 2007 г. се проведе международна конференция на тема „Европейският град – градоустройство и архитектура, сигурност и финанси”, организирана от Нов български университет и Националната асоциация на общинските служители в България. Конференцията беше открита от кмета на София, г-н Бойко Борисов, председателя на Столичния Общинския съвет г-н Владимир Кисьов и заместник-министъра на държавната администрация и административната реформа г-н Ангел Иванов.

Центърът за изследване на демокрацията участва като съорганизатор на сесията „Финанси и публично-частно партньорство”. Лектори на сесията бяха различни представители на държавни структури, академичната общност и частния сектор от България и чужбина. Темата на конференцията и предложените проекти за публично-частно партньорство за развитие на София, предизвикаха широк медиен интерес.

Г-н Йорис Госенс, управляващ директор на PSR Brownfield Developers, Белгия още при откриването на конференцията представи възможностите за публично-частно партньорство и опитът на белгийската фирма в тази сфера.

По време на сесията „Финанси и публично-частно партньорство” г-жа Лин Отс от проект „Перспективи”, Великобритания говори за контрола, изпълнението и инструментите на публично-частните партньорства. Проф. Норман Бони, Департамент по публична политика, Университет Robert Gordon, Абърдийн, Шотландия разгледа въпросите относно управлението с участието на гражданите и доколко то е ефективно.

Главният секретар на „Софийска вода” АД, г-н Иван Иванов, говори за предимствата и предизвикателствата пред изграждането на публично-частно партньорство за модернизиране на ВиК инфраструктурата в столицата. Г-н Иванов подчерта, че е необходимо допълнително финансиране от частния сектор, за да могат да бъдат изпълнени европейските изисквания в сферата на околната среда. Публично-честното партньорство е един от начините това да бъде постигнато като в допълнение то ще осигури и по-голяма гъвкавост от страна на частния сектор при решаването на бъдещи проблеми. Г-н Жан Станоевски, генерален секретар на „Балканска мрежа”, Скопие, представи по-широко измерението на публично-частните партньорства отвъд границите на балканските държави.

Програма (Adobe PDF, 262 KB)

Медиите за конференцията

Презентация на г-жа Лин Отс, проект „Проспекти”, Великобритания, „PPP-Контрол, Програма, Инструменти” (MS Power Point, 208 KB, на английски език)
Презентация на г-н Йорис Госенс, Управляващ директор на PSR Brownfield Developers, Белгия, „Възможности и опит за публично-частно партньорство” (Adobe PDF, 951 KB, на английски език)
Презентация на г-н Жан Станоевски, генерален секретар на „Балканска мрежа”, Скопие - “Публично-частно партньорство отвъд границите на балканските държави” (Adobe PDF, 180 KB, на английски език)
Презентация на г-н Руслан Стефанов, Координатор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията, „Модели на публично-честно партньорство” (MS Power Point, 422 KB)
Презентация на д-р Константин Пашев „Разпределение на отговорностите за предоставяне на публични блага и услуги между нивата на управление” (Adobe PDF, 169 KB)

Кръгла маса: Корупцията при обществените поръчки: рискове и противодействие. Развитие на публично-частното партньорство, 16 май 2007 г.
Конференция: Регионални иновационни стратегии в България – основа за добро управление на средствата от европейските фондове, 29 май 2007 г.
Правна уредба на публично-частните партньорства – брошура
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ