Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Правна уредба на публично-частните партньорства
 
Пълен текст на доклада (Adobe PDF, 1.17 МB)

Докладът прави преглед на правното регулиране и практическото използване на публично-частните партньорства (ПЧП) в 11 страни: САЩ, Канада, Великобритания, Австрия, Чехия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия и както и на регулациите на ЕС в тази област. Създадените таблични профили на ПЧП уредбата в отделните страни в доклада позволява сравнението им по четири категории: (1) резюме; (2) определение за ПЧП; (3) видове ПЧП; (4) приложно поле на ПЧП. Публикацията извежда основните модели за публично-частни партньорства, налични в световната практика и ги сравнява със законодателството на България. Докладът заключава, че българското законодателство не покрива ПЧП отношения извън класическите форми като обществени поръчки и концесии и по този начин ограничава възможностите за взаимодействие между публичния и частния сектор в страната, включително в сфери, нуждаещи се от големи инвестиции и частна експертиза, като води и екологична инфраструктура, социална инфраструктура и др.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ