Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Представяне на доклада „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”
 
На 18 октомври 2007 г. в Кюстендил Центърът за изследване на демокрацията представи доклада „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”. Участие в срещата взеха представители на съдилищата и прокуратурите в Кюстендил, на кюстендилската Окръжна следствена служба, Регионалния граничен сектор, полицията и др.

Председателят на кюстендилския окръжен съд г-н Красимир Бамбов откри дискусията като приветства гостите и подчерта нарастващото значение на противодействието на трансграничната престъпност в районите по българо-македонската, българо-турската и черноморска граница.

Във встъпителните си думи д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи структурата на доклада „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”. Тя се спря накратко на неговите основни части: анализ на правната рамка на разследване и наказване на трансграничната престъпност, преглед на състоянието на правоприлагането и правосъдието и свързаните с това проблеми в отделните гранични райони, международното правно сътрудничество по наказателни дела и предложения и препоръки до компетентните органи и институции за подобряване работата по разкриването, разследването и наказването на трансграничните престъпления.

Димитър Марков, координатор на проект в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, говори за особеностите на граничните райони, в които наред с общата престъпност, характерна за всички региони на страната, се наблюдава и специфична престъпност, свързана с трафик на хора, незаконно преминаване на границата, контрабанда на стоки и наркотици и т.н. Тревожна е статистиката, че поради липса на законово определени ясни критерии за квалифициране на някои деяния като престъпления често се стига до образуване на административни производства за сериозни случаи, за които извършителят би следвало да подлежи на наказателна отговорност.

Нели Куцкова, съдия в Софийския окръжен съд, описа в резюме работата на експертите на Центъра по подготовката на доклада и основните фази в този процес: привличане на експерти по наказателно право, социолози, представители на правораздавателните и правоохранителните органи; събиране на информация за трансгранични престъпления от всички институции, ангажирани с тяхното разкриване, разследване и наказване (събиране на статистически данни, дискусии във фокус групи и интервюта); анализ на проблемите и предлагане на възможности за тяхното решаване.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ