Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Национална среща на местните обществени посредници
 
На 23 юли 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията организира национална среща на местните обществени посредници. Събитието се осъществи с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. Целта на дискусията бе да се обсъдят актуални проблеми на местното самоуправление и възможностите за промени в правната рамка, уреждаща правомощията и дейността на обществените посредници.

Участие в срещата взеха изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в България г-жа Гинка Чавдарова, местни обществени посредници от страната и експерти на Центъра за изследване на демокрацията.

По време на дискусията бяха обсъдени предложенията, направени от местните обществени посредници до Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство и Комисията по правни въпроси при Народното събрание за допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация в частта му, уреждаща избора, статута и дейността на обществения посредник.

Според членовете на Националното сдружение на местните обществени посредници в Република България, допълненията се налагат за уеднаквяване на някои аспекти в дейността на обществените посредници, в т.ч. тяхното правно положение, възнаграждение, взаимоотношения с общинския съвет и т.н.

Местните обществени посредници споделиха и някои проблеми, които затрудняват тяхната работа. Така например в правилниците за организацията и дейността на някои от тях съществува забрана за членуване в неправителствени организации. Това затруднява членството на тези омбудсмани в Националното сдружение на местните обществени посредници и се налага общинските съвети в тези общини да гласуват специално решение, с което да позволят на съответния обществен посредник да членува в сдружението.

Обсъдено беше и сътрудничеството между обществените посредници и националния омбудсман, както и идеята на националния омбудсман за създаване на регионални представителства на институцията по места. Обществените посредници единодушно подчертаха нуждата от правна уредба на отношенията им с националния омбудсман, включително възможността за препращане на жалби между институциите на национално и местно равнище.

Участниците в срещата се спряха и на възможните пречки пред създаването на институцията в повече общини в страната. Някои от обществените посредници предложиха промяна в правната рамка и замяна на квалифицираното мнозинство с обикновено, докато други застанаха зад становището за въвеждане на задължение за всеки общински съвет да избере обществен посредник в своята община.

Въпреки представените виждания, участниците изразиха тревогата си, че до провеждането на местните избори едва ли ще бъдат внесени за разглеждане в Парламента каквито и да е предложения за законодателни промени.

Общественият посредник на община Пазарджик и председател на Националното сдружение на местните обществени посредници в Република България Иван Димитров сподели впечатления от пътуването си до Либия във връзка с процеса срещу българските медицински сестри, а столичният обществен посредник Ангел Стефанов разказа за посещението си в Холандия и срещите си с омбудсмана на Амстердам.

Г-жа Чавдарова предложи обществените посредници да изработят кратко изложение, разясняващо ползата и значението на тяхната институция за общините, което да бъде включено в наръчника за новоизбраните кметове и общински съветници, подготвян от Националното сдружение на общините в България.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ