Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Корупцията в здравеопазването в България: синдром на придобитата институционална недостатъчност
 
На 23 юли 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса, на която беше представен последният доклад на Центъра „Корупцията в здравеопазването в България”. Докладът анализира причините и последствията от корупцията в здравния сектор в ситуация на повишена социална чувствителност към запазващите се проблеми в българското здравеопазване. В контекста на бавните институционални реформи анализът разкрива мотивацията за корупция от страна на медицинския персонал, както и равнището и разпространението на корупцията в здравния сектор.

Във встъпителното си слово г-н Бойко Великов, председател на Комисията за борба с корупцията към Народното събрание на Република България, подчерта, че нивото на корупция в здравеопазването отдавна е преминало границата на търпимост на българското общество. Според него тази корупция не трябва да бъде изключвана от политическата корупция, а за противодействието й е нужно да се предприемат решителни законодателни мерки и последващ контрол.

Авторът на доклада доц. д-р Константин Пашев, главен експерт към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи равнището, проявленията и причините за корупцията в българското здравеопазване. Според представените данни през 2007 г. около 40% от гражданите посочват здравеопазването като една от сферите с най-голяма корупция и я нараждат на трето място след митниците и съдебната система. По споделен личен опит за корупционен натиск, лекарите оглавяват класацията в Системата за мониторинг на коруцпията, а според анкетите сред лекарите около 2/3 от интервюираните потвърждават наличието на корупционни практики с различна степен на интензивност. Д-р Пашев предложи мерки за справяне с проблемите в здравната сфера, включващи иновативна система за мониторинг и управление на корупционния риск.


Информация за медиите
Програма
Презентация на доц. д-р Константин Пашев, Главен експерт, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията (MS Power Point, 607 KB)
Пълен текст на доклада Корупцията в здравеопазването в България
Медиите за кръглата маса
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ