Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Публично заседание на Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността
 
На 25 юни 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията, в сътрудничество с Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността организира публично заседание на Комисията. Темата на заседанието беше разпространението на наркотици в България.

В уводните си думи, председателят на Комисията, министърът на вътрешните работи, г-н Румен Петков, поздрави Центъра за анализа на данните за разпространението на наркотици в страната. Министърът акцентира върху необходимостта от публично-частно партньорство при осъществяването на превантивни програми.

Главен комисар Валентин Петров, Директор, Национална служба „Полиция” представи данни за работата на полицейските органи по прилагане на наказателната политика срещу разпространението, особено по отношение на прекратяването на дейността на организираните престъпни групи.

На заседанието, г-н Тихомир Безлов , анализатор в Центъра за изследване на демокрацията, представи тенденциите в разпространението на наркотици в България в периода 2002—2007 г., очертани от Националното изследване на престъпността (НИП). Беше направено сравнение с първото представително изследване декември 2002 – януари 2003 г. и периодичните виктимизационни проучвания през 2005, 2006 и 2007 г. Г-н Безлов проследи причините за свиването на хероиновия пазар като ги свърза с намаляване на броя на уличните дилъри, влошено качество на хероина, бързо нарастване на броя участници в метадонови програми след 2005 г., появата на заместители като субститол и MST и други.

Бяха очертани и новите тенденции, сред които ръстът на употребата на “меки дроги” 2004-2006, ръстът на употребата на амфетамини особено в големите градове (след София и Бургас) и увеличаването на употребата на кокаин.


Медиите за събитието

Дневен ред
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ