Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Конференция: Регионални иновационни стратегии в България – основа за добро управление на средствата от европейските фондове
 
На 29 май 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията и Фондация „Приложни изследвания и комуникации” в сътрудничество с Областната администрация на София град и Сдружението на Югозападните общини проведе конференция, посветена на ролята на регионалните иновационни стратегии (РИС) при изграждането на регионален капацитет за работа с финансовите инструменти на Кохезионния и Структурните фондове на ЕС чрез успешни публично-частни партньорства.

В рамките на конференцията бяха представени: (а) анализите на регионалната иновационна система на Югозападен район за планиране: търсене и предлагане на иновации, роля на посредническите организации; (б) възможностите за финансиране на регионално равнище, предвидени в Структурните фондове и съответнo Оперативните програми „Конкурентоспособност”, „Регионално развитие”, и „Развитие на човешките ресурси”; (в) готовността на Югозападните общини за работа в публично-частно партньорство с финансовите инструменти на Структурните фондове и (г) финансовата политика на българските банки в подкрепа на проекти и публично-частно партньорство към Структурните фондове.

Пълно резюме на дискусията
Програма (PDF, 123 KB)
Резюме на анализа на регионалната иновационна система на ЮЗ район за планиране (PDF, 529 KB)

Медиите за конференцията

Откриване:
Приветсвено слово на д-р Огнян Шентов, председател на Управителния съвет на Фондация “Приложни изследвания и комуникации”
Приветствено слово на г-н Тодор Модев, Областен управител на София-град и Председател на Съвета за координация на регионалната иновационна стратегия на Югозападен район за планиране

Презентации на говорителите:
Теодора Георгиева, Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Търсене на иновации от страна на бизнеса в Югозападен район за планиране
Георги Ангелов, Институт по наукознание, БАН
Предлагане на иновации от научноизследователските организации и роля на посредническите организации
Нина Радева, Зам.-министър на икономиката и енергетиката
ОП „Конкурентоспособност”
Георги Стоев, държавен експерт, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ОП „Регионално развитие”
Пламен Гергинов, началник сектор ”Програмиране и оценка”, Министерство на труда и социалната политика
ОП „Развитие на човешките ресурси”
Любица Томова, директор на Сдружението на Югозападните общини
Готовността на общините в Югозападен район за планиране за работа със структурните фондове
Юлиан Стефанов, ръководител сектор “Нови продукти”, Токуда банк АД
Финансова политика в подкрепа на проектите към структурните фондове – мостово финансиране

Източници на информация:

Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, МТСП
Структурни фондове на ЕС – информационен портал на МФ

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ