Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони
 
На 1 юни 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията с подкрепата на Британското посолство в София организира кръгла маса на тема: „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”. Специален гост на кръглата маса беше Иън Доусън, прокурор от Британската кралска прокуратура, който сподели опита на прокуратурата в Англия и Уелс в противодействието на трансграничната престъпност.

В кръглата маса взеха участие представители на съдебната власт и правоприлагащите органи ангажирани с разкриването, разследването и наказването на трансграничните престъпления.

Във встъпителните си думи д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи осъществявания от Центъра двегодишен проект „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”. Тя подчерта нарастващото значение на противодействието на трансграничната престъпност в районите по българо-турската, българо-македонската и черноморската граница, които след присъединяването на България към ЕС са вече външни граници за Съюза. Гарет Робъртс, втори секретар в Британското посолство в България, приветства участниците и сподели необходимостта от засилване на международното сътрудничество в борбата с трансграничната престъпност.

Иън Доусън, прокурор в Британската кралска прокуратура и съветник към британската Агенция за тежка организирана престъпност, говори за дейността и ролята на прокуратурата във Великобритания. Той разясни структурата на правоприлагащите органи във Великобритания и обърна внимание на изключително кратките срокове за приключване на наказателните производства и в частност на разследването. Г-н Доусън се спря на проблемите на международното сътрудничество и по-конкретно на неговите европейските механизми.

Камен Михов, прокурор и завеждащ отдел „Международна правна помощ” във Върховната касационна прокуратура, представи ролята на прокуратурата като институция, осъществяваща в най-голяма пълнота дейността по международната правна помощ по наказателни дела. Той говори още за изключителното значение на тесните отношения със съседните държави, за проблемите пред българската прокуратура, както и за необходимостта от ратификация на Конвенцията за взаимна правна помощ по наказателни дела между държавите-членки на ЕС от 2000 г.

Проблемът с кадровия ресурс на правоприлагащите и правораздавателните органи в граничните райони бе засегнат от Стоил Сотиров, съдия във Върховния касационен съд и председател на Съюза на съдиите в България. Той разясни необходимостта особено от увеличаване броя на дознателите и оперативните работници в граничните райони на Република България.

Димитър Марков, координатор на проект в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи в резюме целта и структурата на подготвения първи вариант на доклад по проекта „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”. Той се спря накратко на неговите основни части: анализ на правната рамка на разследване и наказване на трансграничната престъпност, преглед на състоянието на правоприлагането и правосъдието и свързаните с това проблеми в отделните гранични райони, международното правно сътрудничество по наказателни дела и препоръки до компетентните органи и институции за подобряване работата по разкриването, разследването и наказването на трансграничните престъпления.

В последвалата дискусията взеха участие Душана Здравкова, депутат в Европейския парламент, Стоил Пашкунов, заместник-директор на Националния институт на правосъдието, Камен Пешев, окръжен прокурор на Кюстендил, Деньо Терзийски, главен дознател на Главна дирекция „Гранична полиция”, Евгени Тодоров, юридически сътрудник в посолството на САЩ в България, Кольо Димитров, съдия в Окръжен съд – Хасково, Маргарит Камбуров, районен прокурор на Свиленград, Ана Караиванова, заместник-министър на правосъдието.

Програма и изказвания

Медиите за кръглата маса
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ