Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Корупцията при обществените поръчки: рискове и противодействие. Развитие на публично-частното партньорство
 
На 16 май 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията представи най-новата си публикация на кръгла маса, организирана от Центъра и Комисията за борба с корупцията, в сградата на Народното събрание. Докладът Корупцията при обществените поръчки: рискове и противодействие разглежда общата рамка и конкретните измерения на корупционните практики в сферата на обществените поръчки в България и конкретно в сектора на енергетиката и предлага възможни управленски решения с антикорупционна насоченост.

Кръглата маса беше открита от г-н Бойко Великов, председател на Комисията за борба с корупцията към Народното събрание на Република България, който благодари на Центъра за експертната помощ за работата на Комисията и обърна внимание на процедурите с най-голям рисков потенциал при обществените поръчки.

Според изнесените данни от авторите на доклада доц. д-р Константин Пашев и г-н Асен Дюлгеров, главни експерти към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, само фискалните щети от корупцията при обществените поръчки за 2006 г. се оценяват на 1,2 млрд. лв. - загуби, съизмерими с очакваните годишни постъпления от европейските фондове в следващите 2-3 години. От изказванията на останалите участници и последващата дискусия се потвърди мнението, че източниците на този вид корупция са предимно по високите етажи на управлението. Като основен фокус беше дискутирана нуждата от по-добър контрол на всички етапи – от критериите и оценката на търговото предложение до качеството на изпълнение на обществената поръчка и постигнатия резултат.

Г-н Руслан Стефанов, координатор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията подчерта важността както на публично-частните партньорства, така и на браншовите организации за намаляване на корупцията.


Програма и изказвания (в HTML формат)
Програма (Adobe PDF, 160 KB)
Пълен текст на изказванията (MS Word, 364 KB)
Информация за медиите
Презентация на доц. д-р Константин Пашев и г-н Асен Дюлгеров, главни експерти, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията (MS Power Point, 412 KB)

Медиите за кръглата маса
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ