Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
„Изследване на причините за отпадане от училище“
 

Основната цел на проекта „Изследване на причините за отпадане от училище“ е да очертае, съпостави и изследва в дълбочина причините, поради които от системата на образованието в страната отпадат деца. Конкретните задачи на проведеното изследване са:

  • 1. Да бъдат изследвани причините за отпадане на децата от училище от гледните точки на различните групи, имащи отношение към проблема – самите отпаднали деца, техните родители, директори на училища, учители, педагогически съветници, социални работници, експерти;


  • 2. Да бъде направена оценка за ефективността на действащите в момента междуотраслови политики за превенция на отпадането от училище и задържане на децата в класната стая;


  • 3. Да се направят предложения и препоръки за мерки и политики за бъдещата работа по превенцията на отпадането от училище.

 

 

Резюме

 

Виж доклада „Изследване на причините за отпадане от училище“

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ