Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Обучителен семинар на магистрати от Турция
 
На 12 януари 2007 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе обучителен семинар за магистрати от Турция по проекта „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”. Проектът се осъществява от Центъра с финансовата подкрепа на Британското посолство. Целта на срещата бе обмен на информация във връзка с подготовката на доклад за състоянието и проблемите при разкриване и наказване на трансгранични престъпления.

В семинара взеха участие Саами Керпиччи, прокурор от Одринската прокуратура, Ертуурул Саръйар, главен прокурор на Люлебургас, и Неше Акерман от Британското посолство в Анкара. Лектори на семинара бяха д-р Мария Йорданова и Димитър Марков от Правната програма на Центъра и д-р Андрей Нончев от социологическата агенция Витоша Рисърч.

Д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията представи основните дейности на организацията, като се спря подробно на работата на Правната програма в сферата на институционалната, правната и съдебната реформа в България. Д-р Йорданова оцени положително досегашното взаимодействие на Центъра с партньори от Турция, като обърна внимание на необходимостта от механизъм за трайно сътрудничество между българските и турските институции, работещи в сферата на правоприлагането и правосъдието.

Димитър Марков, координатор на проект в Правната програма на Центъра, представи целите и дейностите по проекта, като подчерта, че основна задача е проучването на проблемите в районите по границите с Турция и Македония, които от 1 януари 2007 г. са вече външна граница на Европейския съюз. Той обърна внимание на подготовката на доклад за състоянието и проблемите на правоприлагането и правораздаването по дела за трансгранични престъпления, обучението на органите, ангажирани в правоохранителната и правосъдната система, и пилотното прилагане на препоръките в отделни институции от граничен район.

Ертуурул Саръйар, главен прокурор на Люлебургас, представи накратко правосъдната система в Турция и задължителните изисквания за заемане на магистратска длъжност. Той разясни ролята на прокуратурата в съдебната система, участието й в наказателния процес и функциите й като представител на Министерството на правосъдието по отношение на управлението на съдебните сгради и затворите. Специално внимание бе обърнато на спецификите и различията по отношение на българската съдебна система, които са от значение за по-нататъшнотото сътрудничество, и потребността от реформи.

Социологът д-р Андрей Нончев, заместник-директор на социологическата агенция Витоша Рисърч, разясни, че най-подходящият начин за подготовка и провеждане на изследвания, свързани с трансграничните престъпления, е използването на качествен метод – дискусия във фокус група. Предимствата на този метод са във възможността да се получи информация от представители на всички професионални групи, ангажирани с правосъдието, и да бъдат изложени различни мнения.

Д-р Мария Йорданова описа работата на експертите на Центъра по подготовка на доклада за България и основните фази в този процес: привличане на експерти по наказателно право, социолози, представители на правораздавателните и правоохранителните органи; събиране на информация за трансгранични престъпления от всички институции, ангажирани с тяхното разкриване, разследване и наказване (събиране на статистически данни, дискусии във фокус групи и интервюта); анализ на проблемите и предлагане на възможности за тяхното решаване. Д-р Йорданова представи и структурата на доклада, който ще включва: описание на състоянието на трансграничната престъпност, графично представена статистика, анализ на данните и събраната информация, проблемите на сътрудничеството между България и Турция по отношение на трансграничната престъпност и предложения и препоръки до държавните институции в България.

В последвалата дискусия бяха обсъдени възможностите за по-ефективно сътрудничество между българските и турските институции и необходимостта от усъвършенстване на нормативната рамка в тази насока.

След приключване на семинара турските представители и експертите от Центъра посетиха Върховната касационна прокуратура и се срещнаха с Камен Михов, прокурор от ВКП, завеждащ отдел „Международно правно сътрудничество”. Предмет на водените разговори беше правното сътрудничество между Турция и България по дела за трансгранични престъпления с акцент върху съществуващите трудности и нерешените проблеми. Постигнато бе разбиране за необходимостта от по-бърз обмен на информация и доказателства по делата, ускоряване изпълнението на съдебните поръчки, установяване на преки контакти между прокуратурите на двете страни с цел подобряване на сътрудничеството и т.н. Г-н Михов информира участниците за подготовката на посещение на главния прокурор Борис Велчев в Турция, което ще допринесе за подобряване на сътрудничеството.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ