Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Мониторинг на антикорупционните реформи
 
Оценката на ефективността на антикорупционните политики и тенденциите в разпространението на корупцията са ключов елемент на приетата от българското правителство Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2006-2008 г. В Програмата на правителството за изпълнение на тази стратегия за 2006 г. е предвидено и разработването на система от индикатори за наблюдение на степента и ефективността на нейната реализация. Системата от индикатори е разработена въз основа на най-добрите европейски и световни практики и се основава преди всичко на натрупания в България опит през периода 1997-2006 г. от прилагането на Системата за мониторинг на корупцията, разработена от Центъра за изследване на демокрацията в рамките на антикорупционната инициатива Коалиция 2000.

Индикаторите за оценка на резултатите от осъществяваните антикорупционни мерки и за повишаване на прозрачността на управлението се различават според вида и начина, по-който се събира и анализира информацията за тях:

Първо, дефинират се индикатори, които отразяват адекватността, ефективността, срочността, степента на реализация и т.н. на мерките, включени в Стратегията и Програмата.

Друга група индикатори са насочени към отчитане на факторите на обществената среда, които влияят върху равнището на корупцията и прозрачност на управлението.

Трета група индикатори отразяват „ефекта” от реализираните програми и мерки, като се наблюдават и измерват техните крайни резултати и практическо въздействие. Те имат най-голямо значение за оценка ефективността на антикорупционните политики, превенцията и противодействието на корупцията.

Мониторинг на антикорупционните реформи в България (Adobe PDF, 3.41 MB)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ