Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: “Институцията Омбудсман на европейско, национално и местно равнище”
 
На 28 ноември 2006 г., Центърът за изследване на демокрацията съвместно с Омбудсмана на Република България организираха кръгла маса на тема: “Институциата Омбудсман на европейско, национално и местно равнище”. Специален гост на събитието бе Европейският омбудсман проф. Никифорос Диамандурос. На срещата присъстваха представители на неправителствени организации, местни обществени посредници от страната, представители на чуждестранни мисии и служители от администрацията на българския омбудсман.

Във встъпителните си бележки председателят на Центъра за изследване на демокрацията д-р Огнян Шентов и д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма в Центъра за изследване на демокрацията, признаха значимия принос на проф. Диамандурос като Национален омбудсман на Гърция до 2003 г. и впоследствие като Европейски омбудсман, за успешното въвеждане на институцията Омбудсман в България. Д-р Шентов подчерта, че посещението на Европейския омбудсман в България е събитие с изключителна важност предвид предстоящото присъединяване на страната ни към Европейския съюз. От 1 януари 2007 г. българските граждани и юридическите лица, регистрирани или с представителства в България, ще имат правото да сезират Европейския омбудсман. Д-р Мария Йорданова допълни, че българското общество ще има нужда да е добре информирано за възможностите и сферата на дейност на тази институция.

Преди да представи дейността на Европейския омбудсман, проф. Никифорос Диамандурос обясни, че посещението му в България е част от поредица посещения във всички държави – членки на ЕС, както и страните кандидатки, като целта на инициативата е провеждането на разговори с националните институции, неправителствените организации и медиите и укрепване на сътрудничеството с националните омбудсмани. Проф. Диамандурос оцени усилията на Центъра за изследване на демокрацията за популяризиране и подкрепа на въвеждането на институцията омбудсман в България. Той използва случая да благодари на експертите от Центъра за постигнатите значими резултати, подчертавайки важната роля на гражданското общество в подпомагането на омбудсмана за по-ефективна защита на правата на гражданите. В своето изложение Европейският омбудсман обясни накратко новите права, с които ще се сдобият българите след влизането на страната в Европейския съюз. Европейското гражданство, което автоматично ще получат българските граждани, ще им предостави нови възможности да търсят защита на своите права, като например достъп до европейските институции (вкл. правото да се обръщат към Европейската комисия винаги, когато държава нарушава европейското законодателство), правото да търсят компенсация (вкл. пред Европейския съд) и правото да сезират Европейския омбудсман.

В заключение проф. Диамандурос очерта четирите основни категории жалби, които институцията най-често получава, а именно типични случаи на лошо администриране (например грубо поведение), неправилно приложение на процедурните правила (правила за набиране на персонал), договорните връзки между европейските институции и трети лица, и достъпа до документи.

В последвалата дискусията проф. Диамандурос отговори на редица въпроси, поставени от участниците. В отговор на въпроса на обществения посредник на Столична община, Ангел Стефанов, Европейският омбудсман разясни сътрудничеството на институцията с националните, регионални и местни обществени посредници в държавите-членки. Всички омбудсмани, каза Проф. Диамандурос, са колеги, чиято основна кауза е по- добрата защита на правата на гражданите.

В подробния отговор на въпроса на Михаил Иванов от Фондация “Желю Желев”, проф. Диамандурос изложи разликите между омбудсмана и съда. Противно на съда, който отсъжда “в полза на” или “срещу”, омбудсманът е свободен да търси консенсусно решение. Освен това, омбудасманът е този, който може да помогне в случай на лошо администриране. Според Проф. Диамандурос е много важно да се знае, че въпреки, че всяко незаконно действие е лошо администриране, обратното не винаги е вярно.

На въпрос на д-р Мария Йорданова относно мнението му за създаване на специализирани омбудсмани (тема, понастоящем дискутирана в България, особено по отношение на здравния омбудсман), проф. Диамандурос напомни, че въпреки липсата на универсално решение, опитът показва, че специализираните омбудсмани работят по- добре в държави с утвърдени традиции в законодателството и правата на човека. Европейският омбудсман каза още, че има специализирани омбудсмани в много държави, но повечето от тях са създадени много след въвеждането на националния омбудсман. Междувременно, за новите демокрации, създаването на няколко омбудсмана крие реален риск от подкопаване на авторитета на институцията.

В заключение проф. Диамандурос отговори на въпрос на Владислав Славов, член на Конституционния съд и председател на Съюза на юристите в България. Въпросът засягаше връзката между Европейския омбудсман и неправителствените организации. Практиката на Европейския омбудсман показва, че най-добре формулираните и структурирани жалби идват от неправителствените организации. В тази връзка проф. Диамандурос каза, че работата на неправителствените организации значително подпомага омбудсмана при установяването и разследването на случаите на лошо администриране, в частност в сферата на дискриминацията, защитата на околната среда и др.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ