Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: “Националният омбудсман: механизъм за добро административно обслужване и администрация без корупция”
 
На 8 ноември 2006 г. Центърът за изследване на демокрацията и Омбудсманът на Република България организираха кръгла маса на тема: “Националният омбудсман: механизъм за добро административно обслужване и администрация без корупция”. Специален гост на събитието беше Националният омбудсман на Гърция проф. Йоргос Каминис.

Дискусията бе открита от д-р Мария Йорданова, Директор на Правната програма в Центъра за изследване на демокрацията. Тя обърна внимание на дългогодишното сътрудничество на Центъра с гръцкия омбудсман в процеса на подготовката и приемането на закон за омбудсмана и за установяваното на институцията в България. Подчертана бе целта на дискусията – да се откроят за спазване на европейските стандарти в поведението на администрацията, за по-добро административно обслужване на гражданите и намаляване на корупцията.

Проф. Каминис представи накратко възникването и развитието на институцията омбудсман в историко-политическия контекст на Гърция. Той подчерта необходимостта от независимост, утвърден авторитет и личностни качества на омбудсмана, както и високо морален и професионален екип, за да се утвърди като институция,която се ползва с общественото доверие, институция, на която администрацията се доверява, но от която се и страхува. Като важни сфери, в които намесата на омбудсмана в Гърция придобива ключово значение бяха посочени социалното осигуряване, данъчната политика, обществените поръчки, благоустройството и опазването на околната среда.

Българският омбудсман, Гиньо Ганев, оцени високо ползата от сътрудничество между българския и гръцкия омбудсман и изказа специална благодарност за приноса на Центъра за изследване на демокрацията институцията омбудсман да се утвърди в България. Той се спря на установеното вече взаимодействие на българския омбудсман с антикорупционните звена на правителствено и парламентарно равнище, както и на усилията за демократично въздействие върху законодателния процес за приемане на антикорупционни разпоредби и недопускане на норми, които биха създали условия за корупция.

В последвалата дискусия взеха участие заместникът на българския омбудсман Метин Казак, председателят на УС на Центъра д-р Огнян Шентов, сътрудниците на омбудсмана на България и експерти от Центъра за изследване на демокрацията. Проф. Каминис отговори на въпроси на участниците в семинара. Той подчерта нарастващата роля на омбудсмана да съдейства както за защита на човешките права, така и за една по-прозрачна, работеща по опростени процедури и по-отговорна администрация.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ