Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
CSD Brief No 7: Втората Национална стратегия за противодействие на корупцията
 
Пълен текст на английски език (pdf, 26 KB)

На 12 януари 2006 г. Министерският съвет прие Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2006-2008. Стратегията бе приета в изпълнение на поетите от България ангажименти в областта на противодействието на корупцията в навечерието на присъединяването на страната към ЕС. Тя трябваше да бъде утвърдена и представена пред Европейската комисия до края на 2005 г. В началото на 2006 г. междуведомствена работна група представи своя проект за стратегия на правителството, но поради множеството си недостатъци той бе върнат за преработка. Междуведомствената група покани експертите на Центъра за изследване на демокрацията да разработят напълно нов вариант на стратегията.

Първата Национална стратегия за противодействие на корупцията бе разработена със съдействието на Центъра през есента на 2001 г. За нейна основа бе използван Плана за действие на Коалиция 2000 и тя послужи като отправна точка на публично-частното партньорство в борбата срещу корупцията.


CSD Policy Briefs
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ