Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Трудната промяна в българската анти-корупционна политика и практика
 
Най-важната промяна на българската анти-корупционна политика в последните месеци беше преминаването от “меки” (изграждане на обществено съзнание) към “твърди” (предотвратяване и санкции) мерки с непосредствен анти-корупционен ефект. Тези мерки се явяват преломен момент в цялостния анти-корупционен процес, чиято цел е да гарантират по-ниски нива на политическата и административна корупция.

Последното изследване на Центъра посочва, че за постигането на тази цел са нужни повече натиск и подкрепа от страна както на европейските ни партньори, така и от българското гражданско общество и медиите.

България трябва да отговори и на няколко важни предизвикателства в допълнение на първоначалните стъпки срещу политическата корупция:

 • координация на анти-корупционните мерки;
 • активно генериране на анти-корупционни политики;
 • намаляване на уязвимостта на обществените поръчки от корупция чрез осигуряване на прозрачност;
 • намаляване на каналите за политическа корупция;
 • изграждане на публично-частни партньорства;
 • намаляване на измамите с ДДС;
 • повече усилия за намаляване на административната корупция, включително чрез правителствен надзор;
 • оценка на въздействието на анти-корупционните програми, осъществявани в страната, върху нивото на корупция.


 • Пълен текст (pdf, 125 KB, на английски език)
   
  CSD.bg
   
  E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
     © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ