Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Стратегии за ефективни полицейски проверки и обиски (СЕППО)
 
Центърът за изследване на демокрацията в сътрудничество с Правната инициатива на Институт “Отворено общество” стартира инициатива, чиято цел е да набележи мерки за подобряване на взаимоотношенията между полицията и малцинствените общности. Един от начините това да бъде постигнато е чрез повече прозрачност и отчетност при използването на полицейските правомощия за извършване на проверки, включително и такива за установяване на самоличността, както и за претърсване на граждани. Ще се разработи инструмент за мониторинг на полицейските проверки, който ще подобри възможностите за управление и контрол на полицейските служители и ще увеличи тяхната отчетност. Ще се изработят правилник и инструкция за извършване на полицейски проверки. Проектът има за цел да изведе модели за полицейски проверки, които могат да бъдат разпространени в други части на страната и в Европейския съюз.

Проектът ще се осъществява съвместно с Дирекция Национална служба "Полиция", полицейските служби в Лондон и Лестър, Великобритания и партньори от Унгария и Испания. Резултатите ще бъдат обобщени в сравнителен анализ на ситуацията в трите страни-участнички, а изводите ще бъдат представени на регионален семинар с участието на редица европейски мрежи, работещи за подобряването на полицейската дейност.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ