Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Работни срещи на магистрати от Турция и България
 
На 13 и 14 септември 2006 г. в гр. Хасково се проведоха работни срещи на магистрати от Турция и България с цел установяване на контакти и обмен на информация по разкриването, разследването и наказването на трансгранични престъпления. Центърът за изследване на демокрацията организира работните срещи в сътрудничество със Съюза на съдиите в България и Хасковския окръжен съд.

В турската делегация участваха 14 съдии и 14 прокурори от Одрин и Къркларели, двама представители на Министерството на правосъдието – Анкара, както и представител на Британското посолство в Анкара, което активно съдейства за организирането на посещението.

Българските магистрати бяха представени от Радка Петрова – председател на Пловдивския апелативен съд и член на Висшия съдебен съвет, председателите на окръжните съдилища в Пазарджик – Георги Шопов, и Смолян – Радка Свиркова, председателя на Военния съд в Пловдив – полк. Румен Катрев, съдии и прокурори от Хасково и Свиленград, в т.ч. Росен Русев, председател на Хасковския окръжен съд, Иван Ванчев, административен ръководител на Хасковската окръжна прокуратура, Маргирит Камбуров, районен прокурор на Свиленград, и др.

От страна на Центъра за изследване на демокрацията участие взеха Мария Йорданова, Димитър Марков и Тихомир Безлов, а от Съюза на съдиите в България – Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд и изпълнителен секретар на съюза. Те представиха основните цели и дейности на проекта за противодействие на корупцията и укрепването на правоприлагането и правосъдието в граничните райони и председателстваха работните срещи. Представени бяха, структурата и правомощията на съдебните и прокурорските органи в двете съседни държави, динамиката на трансграничната престъпност, успехите и слабостите в противодействието на отделните трансгранични престъпления. Изразено бе общото мнение, че необходимо по-добро познаване на основните характеристики и особености на българската и турската съдебни системи и в частност – на наказателното правосъдие и наказателното право.

Наред с общите бяха проведени и паралелни срещи между българските съдии и турските им колеги, както и между българските прокурори и турските им колеги. На тях бяха обсъдени специфичните за двете професии проблеми от гледна точка на трансграничната престъпност. Констатирано беше, че между правоприлагащите и прокурорските органи съществуват установени контакти, благодарение на които са осъществени някои успешни действия срещу организираната трансгранична престъпност. Сред проблемите, затрудняващи бързото и ефективно сътрудничество, бяха посочени по-сложната процедура в Турция за разрешаване на посещения на турски магистрати в България, дългия път на изпълнение на съдебните поръчки (през министерствата на правосъдието), неофициалния характер на разменяната информация, което не позволява използването й в съда като доказателство и т.н.

На заключителната среща бяха обобщени резултатите от разговорите и постигнатите договорености за периодично взаимно информиране за състоянието на реформите в съдебните системи и законодателството, за предприемане на мерки от компетентните институции за ускоряване на обмена на информация по отделните трансгранични престъпления включително чрез създаване на механизъм за официални срещи, осъвременяване на договора за правна помощ между Турция и България и по-ефективно използване на възможностите за сътрудничество в рамките на многостранните правни актове (в т.ч. Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателни въпроси), по които и Турция и България са страни, провеждане на съвместни обучителни семинари и експертни дискусии по най-типичните трансгранични престъпления (трафик на наркотици и хора, контрабанда и др.) с участие на съдии и прокурори от двете държави, както и на представители на полицейските и митническите органи.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ