Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Фратини: EUMC играе ключова роля в борбата на Европейския съюз с расизма
 
Първо посещение на Вицепрезидента на Европейската комисия Франко Фратини, Комисар на Дирекция „Свобода, сигурност и правосъдие” към Европейския център за наблюдение на расизма и ксенофобията (EUMC/ ЕЦНРК).

На 22 юни 2006 г. вицепрезидентът на Европейската комисия Франко Фратини, посети Европейския център за наблюдение на расизма и ксенофобията във Виена. Той подчерта важната роля на Центъра в борбата на ЕС с расизма и благодари на служителите за тяхната работа през последните осем години. В качеството си на Комисар на Дирекция „Свободата, сигурност и правосъдие” вицепрезидента Фратини също така участва в семинар на ЕС относно борбата с расизма и ксенофобията.

По време на срещата с Председателката на управителния съвет на ЕЦНРК г-жа Анастасия Крикли, с директорката на центъра г-жа Беате Винклър и с 37-те служители на агенцията, вицепрезидент Фратини подчерта важната роля на центъра като източник на данни и информация по въпросите на расизма, ксенофобията и следователно на ЕС в борбата с расизма.

Вицепрезидент Фратини заяви: “Европейският съюз, който по рода си цели да задълбочи солидарността и единството между хората, трябва да е и е начело на борбата срещу всякакви форми на расизъм и дискриминация. Ето защо ЕС основа Европейският център за наблюдение на расизма и ксенофобията като специализиран компетентен център с цел да извършва мониторинг върху расизма и ксенофобията в ЕС и да формулира мнения как да се справи с тези феномени. ЕЦНРК допринесе много като осигури на съюза по-добро разбиране относно дългия път който изминахме, за да достигнем нашите стандарти и ценности свързани с равенството и уважението.”

Вицепрезидент Фратини добави: “Важната работа на ЕЦНРК върху расизма и ксенофобията ще остане приоритет на агенцията след нейното трансформиране в Агенция за фундаментални права.”

Анастасия Крикли от своя страна каза: “Расизмът остава голямо предизвикателство за Европа. Опитът, който нашият Център натрупа в борбата с расизма, е стабилна основа за разработване на практични и приложими стратегии за борба с расизма. От изключително важно значение за ЕЦНРК и за бъдещето на Агенцията за фундаментални права е интегрирането на независим глас в гражданското общество.

Неговото послание е ясно: Обединена Европа, основана на права и равенство, се нуждае от силно законодателство, политическа воля за прилагането му и пълно участие на гражданското общество.”

В своята реч Беате Винклер отбеляза че: “През осемте си години на съществуване ЕЦНРК събра много знание и разви капацитет да се справя с нетолерантността. Този опит е изключително важен като се имат пред вид расистките инциденти в някои части на Европа. Затова призоваваме политиците да направят борбата с расизма приоритет.”

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ