Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Семинар: Евроатлантическата интеграция и реформата на сектора за сигурност
 
На 14 юли 2006 г. Центърът за изследване на демокрацията организира семинар на тема: “Евроатлантическата интеграция и реформата на сектора за сигурност”. Семинарът беше предназначен за работна група от представители на министерствата на външните работи, на отбраната, на вътрешните работи, на правосъдието и на финансите на Сърбия. По време на семинара беше представен и дискутиран опитът на България в различни области на интеграционния процес.


Г-н Бойко Тодоров, програмен директор в Центъра за изследване на демокрацията, направи пред участниците в семинара кратка ретроспекция на историята и дейността на Центъра. Г-н Тодоров подчерта, че през последните 4-5 години темата за сигурността в разнообразните й аспекти присъства трайно в дейността на Центъра.

Посланик Валери Рачев, бивш замeстник-началник на Военна академия “Г.С.Раковски”, подчерта, че реформата в системата за сигурност не би била успешна, ако обществото няма отговорите на следните въпроси: кои сме ние и какви искаме да бъдем и за какво ще използваме партньорството за мир? От гледна точна на българският опит, посланик Рачев заяви, че акцентът трябва да бъден поставен върху човешкия фактор – обучение и квалификация на кадрите, изграждане на цивилна експертиза, обучение и приобщаване на журналистите към проблемите на реформата, промяна на военно-образователната култура. В хода на експозето си формулира три основни принципа на реформата. Първо - военната реформа сама по себе си е изостанала концепция и усилията трябва да бъдат насочени за изграждане на интегрирана система за сигурност. Второ – необходимо е да се изгради политико-обществен консенсус, т.е. обществото да има доверие в тези, които започват реформата. Трето – изграждане на политико-военен консенсус, т.е. създаване на доверие между политическото и военното ръководство на въоръжените сили.

Генерал-майор от резерва Съби Събев, бивш военен представител на България в НАТО запозна участниците с необходимостта от гражданско планиране при извънредни ситуации, демократичен контрол на военната реформа и дългосрочно планиране. Ген.-майор Събев описа стъпките, които България е направила в рамките на програмата “Партньорство за мир” и създаването и дейността на българската мисия в НАТО. Това предизвика оживени дебати по всички параметри на процеса на включване и участие в Програмата. Ген. Събев обобщи, че е много трудно да се направи конкретна оценка по всички параметри, но е сигурно, че днес като член на НАТО, България изразходва много по-малък процент от БВП за отбрана, отколкото по време на Варшавския договор, или ако беше останала извън Алианса.

Г-жа Теодора Кисимова, експерт в Държавната комисия по сигурността на информацията запозна участниците в семинара с регулаторната рамка на защитата на класифицираната информация в България.

Капитан Кирил Мишев, началник на направление в Главна дирекция “Гранична полиция” представи развитието на реформата в гранична полиция. Той се спря подробно на процеса на хармонизиране на документите, регламентиращи дейността на Гранична полиция с нормите и стандартите за граничен контрол на Европейския съюз, прилагането на новото законодателство, демилитаризацията и професионализацията на състава, както и модернизацията на техническото оборудване. В заключение той обобщи, че с приемането на България за пълноправен член на ЕС от 1 януари 2007 г., българската гранична полиция ще е в състояние да прилага ефективно Шенгенското законодателство, касаещо граничния контрол на външната граница на ЕС. Гостите проявиха интерес към източниците за финансиране на реформата, включително финансова и техническа помощ от други държави, както и по отношение на времевите рамки на реформата.

След обяд членовете на работната група посетиха Министерството на външните работи, където изслушаха презентации от представители на министерствата на външните работи, на правосъдието и на финансите, а по-късно посетиха и Министерството на отбраната.

Програма на семинара
Презентация на Посланик Валери Рачев, бивш замeстник-началник на Военна академия “Г.С.Раковски” (на английски език, MS Power Point, 115 KB)
Презентация на г-жа Теодора Кисимова, експерт в Държавната комисия по сигурността на информацията (MS Power Point, 850 KB)
Презентация на Капитан Кирил Мишев, началник на направление в Главна дирекция “Гранична полиция” (PDF, 4 223 KB)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ