Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Българската конкурентоспособност
 
С участието на Центъра за изследване на демокрацията тази година България за първи път е включена в най-старата ежегодна класация на конкурентоспособността на икономиките – IMD (International Institute for Management Development) World Competitiveness Yearbook 2006.

Конкурентоспособността на България е оценена в сравнителен план сред 61 водещи световни и регионални икономики. България заема 47 място в тази авторитетна класация пред страни като Италия, Румъния, Полша и Хърватия.


Класацията оценява международната конкурентност на България по това
 • как работи икономиката;
 • как работи правителството;
 • как работи бизнесът; и
 • инфраструктура (като тук освен базовата инфраструктура се включва и технологичната и иновативна инфраструктура, здравеопазването и образованието).


 • Може би изненадващо, България има най-висок резултат във втората група от фактори – ефективност на правителството, където се нарежда на 43 място от 61 икономики класирани тази година. Ефективността на бизнеса е оценена на 49-то място, а по останалите два фактора страната ни заема 45 място сред участниците тази година.

  За разлика от други подобни класации, тук страната ни се сравнява с избрани икономики. Самото ни включване в класацията е вече признание за мястото, което заемаме в световната икономика и за наличието на международно-сравними количествени индикатори на които може да се разчита. В този смисъл 47 място е несъмнено позитивен сигнал към международните инвеститори за възможностите, които България предоставя в сравнение с други страни от региона.

  Сравнителните предимства на нашата икономика (позиции между първите десет) са в
 • стабилната макроикономическа среда,
 • сравнително високия ръст на глава от населението,
 • ниските данъци,
 • експортът на услуги,
 • бюджетният баланс,
 • заплащането на труда и разходите за труд за единица продукция, и особено мениджърските заплати,
 • инвестициите в телекомуникации като процент от БВП.


 • Заедно с това, обаче класацията показва и областите, които нанасят най-голяма вреда на нашата конкурентоспособност (позиции след 50-то място):
 • нелоялната конкуренция,
 • бюрократичните пречки пред бизнеса,
 • недостатъчната защита на личността и собствеността,
 • сивата икономика,
 • качеството на корпоративното управление и особено на маркетинга,
 • енергоемкостта на икономиката,
 • ниският дял на високотехнологичния експорт и на разходите за изследвания и иновации на фирмите.


 • За повече информация: Център по международна конкурентоспособност на IMD
  Пресконференция: Международната конкурентоспособност на България: тенденции и предизвикателства, 11 май 2006 г.
   
  CSD.bg
   
  E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
     © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ