Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Международен семинар: Експортен контрол върху оръжие и стоки с двойна употреба - сътрудничество с индустрията
 
На 22 и 23 май 2006 г. в София се проведе международен семинар за държавите от Западните Балкани, посветен на партньорството с бизнеса в областта на експортния контрол върху стоки с двойна употреба и конвенционални оръжия. Семинарът бе организиран съвместно от Министерството на външните работи на Унгария, Министерството на външните работи на България и Центъра за изследване на демокрацията.

Основните участници бяха от пет съседни държави от Югоизточна Европа – Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Република Македония и Сърбия и Черна Гора. Участваха и гости от държави-членки на Австралийската група, Европейския съюз, както и представители на реномирани изследователски институти и организации за оръжеен контрол като Международния институт за изседване на мира в Стокхолм, Васенаарското споразумение във Виена и Координационния център за контрол над малките оръжия и лекото въоръжение в Югоизточна Европа в Белград. В семинара се включиха и представители на българските органи за експортен контрол и бизнес средите.

Семинарът бе част от поредица инициативи, организирани съвместно от България и Унгария в рамките на регионалната програма за съдействие на Австралийската група. Началото й бе сложено преди две години, като до сега са проведени две подобни мероприятия – в Будапеща през юни, 2005 г. и в София през октомври, 2005 г.

Международният семинар на държавите от Западните Балкани: "Eкспортен контрол върху стоки с двойна употреба и оръжия: сътрудничество с индустрията" бе открит от г-жа Евгения Колданова, заместник-министър на външните работи, г-н Карл Дийм, посланик на Австрия в Р България, който се обърна към участниците от името на Австрийското президенство на ЕС и г-н Дьорд Балох, представител на Министерството на външните работи на Унгария.

През първия ден от семинара бяха обсъдени четири теми. Първата сесия бе озаглавена “Механизмите за експортен контрол: акцент върху индустрията/ търговията”. В обсъждането се включиха представители на България, Швеция и Австрия, които споделиха опита на техните страни в тази област. Във втората сесия “Взаимодействие с бизнеса по въпросите на експортния контрол” намериха място презентациите на Швеция, Германия и Полша. Третата сесия бе посветена на “Изграждането на системата и политиката за експортен контрол”, а основните изказвания по темата бяха направени от представители на Австралия, САЩ и Васенаарското споразумение. По време на четвъртата сесия “Кодексът за поведение при износ на оръжие на ЕС: натрупан опит в прилагането и хармонизацията” изказвания направиха представители на Великобритания, Нидерландия, Чехия и Румъния.

Вторият ден бе посветен на две теми: “Ефективно функциониране на експортния контрол в страните от Западните Балкани: преглед на постигнатия прогрес”, по която говориха представители на Албания, Хърватия, Босна и Херцеговина, Република Македония и Сърбия и Черна Гора и “Възможности за автоматизация на лицензионния режим”, по която бяха направени четири презентации – на Държавния департамент на САЩ, Българската стопанска камара, Координационния център за контрол над малките оръжия и лекото въоръжение в Югоизточна Европа и британската компания “Интерекспорт мениджмънт системс”.

По време на семинара бе осъществен значителен обен на информация по въпросите на експортния контрол върху стоки с двойна употреба и оръжия. Участниците имаха възможността да сравнят законодателството, методите на работа и програмните продукти за експортен контрол в своите страни с тези на останалите страни. Според заключителните бележки на г-н Радослав Деянов, експерт в отдел “Контрол на въоръженията и международна сигурност” на българското Министерство на външните работи, семинарът бе от изключителна полза както за експертите в различните подобласти от представените държави, така и за представителите на бизнес средите. От особено значение бе личният контакт, който те осъществиха, тъй като в практиката им се налага да работят заедно и при създаването на съответното законодателство, и при неговото прилагане.

Програма с презентации
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ