Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Ефективно управление на средствата от ЕС в първите години след присъединяването – необходими национални инструменти
 
На 10 май 2006 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса в сградата на Народно събрание, посветена на необходимите национални инструменти за ефективно управление на средствата от ЕС в първите години след присъединяването.

По време на кръглата маса г-н Пламен Орешарски, Министър на финансите и г-жа Лидия Шулева, член на Икономическата комисия и на Комисията по бюджет и финанси и наблюдател в Европейския парламент представиха финансовите инструменти и мерките за подпомагане на бенифициентите, необходими за увеличаването на капацитета на страната за участие във фондовете на ЕС. Като основен преблем беше изведена ниската готовност на по-малките общини и на фирмите за разработване на проекти, с които ефективно да се използват предвидените за България 307 млрд. евро по линия на Структурния и Кохезионния фонд на ЕС за периода 2007-2013 г. В тази връзка г-н Орешарски посочи необходимостта от укрепване и стабилизиране на действащите в България фондове, които гарантират, финансират подкрепят разработването и изпълнението на проектите, както подчерта значението на финансовите инструменти, насочени към развитието на науката и иновациите – Националния иновационен фонд, Фонд “Научни изследвания” и участието в Седма рамкова програма. Г-жа Лидия Шулева предложи създаването на национален фонд към общините за подкрепа на изготвянето на проекти, чрез който да се осигури на изостаналите икономически общини равноправно участие и достъп до средствата на ЕС, а също така да се изгради и механизъм за подпомагане на МСП.


Тъй като увеличаването на капацитета за усвояване на средствата от ЕС е комплексен проблам, обхващащ всички области на икономиката, Националния план за развитие 2007-2013, Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г. и различните оперативни програми предвиждат мерки за преодоляване на бариерите пред развитието като затруднения достъп на фирмите до капитал и недостатъчното финансиране на иновациите.Програма

Изграждане на капацитет за управление на средствата от Европейския съюз, презентация на г-н Пламен Орешарски, Министър на финансите на Република България (MS Power Point, 105 KB)

Програмите на ЕС за конкурентоспособност, иновации, наука и технологии – възможности за българските предприятия и икономика, презентация на г-н Руслан Стефанов, Координатор, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията (MS Power Point, 6.4 MB)

Използване на средствата от структурните фондове на ЕС за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, презентация на г-н Атанас Кирчев, Директор, Дирекция "Предприсъединителни програми и проекти", Министерство на икономиката и енергетиката (MS Power Point, 158 KB)

Медиите за кръглата маса
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ