Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Семинар на тема „Съдебната власт и противодействието на престъпността и корупцията”
 
На 9 май 2006 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе първият от поредицата обучителни семинари на тема „Съдебната власт и противодействието на престъпността и корупцията”, организирани съвместно с Глобал Фиск Мениджмънт. Участие в семинара взеха следователи, прокурори и съдии, представители на МВР, адвокати, журналисти и др.

Директорът на Агенцията за финансово разузнаване д-р Васил Киров запозна участниците със законодателната уредба, задължените лица и практическите мерки при предотвратяването и разкриването на изпирането на пари. Той представи накратко внесения в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и международното законодателство по темата, в т.ч. и дейността на междуправителствената Работна група за борба с изпирането на пари, по-известна като FATF. Д-р Киров подчерта необходимостта от стабилно международно сътрудничество и обмен на информация с широк кръг сродни институции в световен мащаб поради факта, че престъпната дейност, свързана с прането на пари, обикновено е трансгранична.

Реформата в наказателния процес в контекста на членството на България в Европейския съюз и предизвикателствата на новия Наказателно-процесуален кодекс бяха представени от Румен Георгиев, заместник-директор на Националната следствена служба и председател на Камарата на следователите в България. Той изрази мнението си, че радикалната промяна в досъдебното производство, осъществена с влезлия в сила на 29 април т.г. нов Наказателно-процесуален кодекс, ще породи в началото редица проблеми и вероятно забавяне на съдопроизводството. Г-н Георгиев предположи, че ще има разумно преразпределение на компетентности и структуриране в системата на дознанието, което да подпомогне организационно процеса.

Като стъпка в правилната посока Румен Георгиев определи идеята главният прокурор, министърът на вътрешните работи и следствието да подпишат споразумение за съвместно използване на централната информационна система на следствените служби. Георгиев уточни, че това е първото работещо звено от предвидената в Закона за съдебната власт Единна информационна система за противодействие на престъпността, която вече няколко години е в процес на създаване.

Председателят на Съюза на съдиите в България Нели Куцкова, която е и съдия в Софийския окръжен съд, говори за независимостта и отчетността на съдебната власт като гаранция за качествено и ефективно правораздаване. Тя се спря на новите аспекти в тази насока, предвидени с последните изменения в Конституцията и Закона за съдебната власт, вкл. и противоречивата уредба на конкурсите в съдебната власт. Г-жа Куцкова говори и за някои проблеми в дейността на Висшия съдебен съвет, свързани с начина му на конституиране и работа, административния капацитет и т.н., и необходимостта от съответна реформа.


Програма на семинара

Лекция на д-р Васил Киров, Директор на Агенцията за финансово разузнаване

Лекция на Нели Куцкова, председател на Съюза на съдиите в България

Лекция на Румен Георгиев, председател на Камарата на следователите

Семинарът в медиите

Втори семинар на тема „Съдебната власт и противодействието на престъпността и корупцията” - Варна

Трети семинар на тема „Съдебната власт и противодействието на престъпността и корупцията” - Бургас

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ