Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Четвърта международна конференция по сигурността: Трансформацията на НАТО – новите граници на сигурността
 
На 28-29 април 2006 г. Центърът за изследване на демокрацията организира поредната от серия конференции, посветени на сигурността на тема “Трансформацията на НАТО – новите граници на сигурността”. С нея се продължи темата от министерската среща на НАТО през 2006 г. с домакин българското правителство. Конференцията допринесе за по-широкия дебат относно трансформацията на НАТО и помогна да се очертаят нови политики, с които ще се преодолеят транс-атлантическите различия. По време на дискусията беше обърнато внимание на бъдещите партньорства за справяне с общите предизвикателства пред сигурността и на дългосрочните политически стратегии на Балканите и Черноморската зона. В конференцията взеха участие министри на външните работи и постоянни представители, както и други високопоставени лица от страните-членки на НАТО и ЕС, министри на външните работи от страните от западните Балкани - на Украйна, Грузия, Хърватска, Армения, Азърбайджан, Албания, Република Македония, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора, правителствени представители, политически анализатори и медии.

Една от най-дискутираната теми, засегната по един или друг начин от всички участници в конференцията, бе нуждата от изработване на обща дефиниция на новите граници на сигурността. Бе поставен акцент върху определянето на тези граници в географски и функционален план.

От гледна точка на географията бе изтъкнато значението на свързаните с НАТО партньорства. Засега такива партньорства все още се градят със съседни на Алианса региони, но с глобализирането на проблемите на сигурността нараства необходимостта от създаване на по-тесни връзки с държави, които споделят ценностите на НАТО и/или участват в негови операции, независимо от географската си отдалеченост. Партньорският подход не трябва да се бюрократизира, а да увеличава капацитета на Алианса и да бъде източник на гъвкавост. Създаването на нови парнтньорски отношения не обезмисля вече създадените партньорства, нито предполага превръщането на партньорството в затворена общност от единомислещи държави и общества.

Във връзка с функционалните измерения също се отбеляза изместване на границите на сигурността. Наред с военната трансформация, НАТО осъществява и политическа трансформация, съобразявайки се с настъпилата промяна в типа на заплахите, с които трябва да се справя—заплахата от масирано военно нападение е заменена от множество асиметрични рискове и заплахи с различен произход, които често си взаимодействат по непредсказуем начин. С тази политическа трансформация НАТО цели да затвърди ролята си на форум за политически диалог по всички въпроси на сигурността, засягащи евро-атлантическата общност. Понастоящем НАТО провежда мироопазващи, хуманитарни и спасителни операции при природни бедствия, анти-терористични действия и подкрепа за реформиране на сектора за сигурност в отделни държави. В рамките на дейността на съюза влизат и научно-техническо сътрудничество, дипломатически и политически консултации.

От съществено значение е Алиансът да надскочи тесните междуправителствени рамки и да се ангажира и с други типове партньорство. Бъдещата роля на НАТО в международната сигурност е като гарант на стабилността; именно поради това Алиансът се нуждае от нови и адекватни сили, но също и от различни партньори в критични точки на света. Едно от неотменните условия за дългосрочна международна стабилност е изграждането на демократични, мултиетнически и икономически силни държави, както в случая с Балканите или Афганистан. Това е задача, с която Алиансът не би могъл да се справи сам, а единствено с помощта на международни и местни институции и неправителствени организации.

Друго предизвикващо сериозни дебати предизвикателство пред световната стабилност е енергийната сигурност. Този въпрос също бе обсъден на конференцията, като международното сътрудничество бе определено за най-важната предпоставка за безопасността на енергийната инфраструктура. Бе обърнато внимание на уязвимостта на глобалните енергийни системи и на евентуалните политически, социални и военни последици, които разрушаването на възлови енергийни структури би могло да произведе.

Бяха представени и някои основни стъпки към по-широкото използване на алтернативни горива от НАТО и ЕС, напр. стимулиране на производството на хибридни автомобили, стимулиране на потреблението на въглеродни композити и др. Бе изтъкната необходимостта от план за готовност в случай на прекъсване на доставките на петрол, като бе подчертано, че това е въпрос на колективна сигурност, пряко свързан с Член 5 от Северноатлантическия договор, затова НАТО трябва възможно най-скоро да го превърне в предмет на своята компетентност.


Програма на конференцията с презентации

Медиите за конференцията

Трета международна конференция по сигурността: Рисковете за сигурността и трансформацията - евро-атлантически и регионални перспективи
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ