Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Приета е новата правителствена стратегия срещу корупцията
 
Приемането на новата правителствена стратегия срещу корупцията през януари 2006 г. открива нови възможности пред антикорупционните реформи в България. Те се свързват и със създаването на нова комисия по превенция и противодействие на корупцията, която ще изработва държавната антикорупционна политика и ще контролира изпълнението на стратегията и динамиката на корупцията в страната.

В края на 2005 г. правителството направи опит да приеме ускорено първия вариант на стратегията на експертно ниво, за да спази ангажиментите си към Европейския съюз, но проектът бе отхвърлен изцяло поради множеството си недостатъци. Междуправителствената работна група покани експертите на Центъра за изследване на демокрацията, съвместно с представители на други неправителствени организации, които разработиха напълно нов вариант на стратегията. Правителството прие по-голямата част от предложенията на гражданския сектор, най-важните от които са свързани с предотвратяване и противодействие на политическата корупция, измамите с ДДС, унифициране и периодично актуализиране на статистическа информация за образуването и хода на наказателните дела за корупционни престъпления въз основа на единна система от показатели и възлагането на по-големи правомощия на Комисията по превенция и противодействие на корупцията. Не бяха включени препоръки, засягащи конфликта на интереси, мерки срещу корупцията в стопанската сфера и за финансова децентрализация.

Новата стратегията за прозрачно управление, превенция и противодействие на корупцията (2006-2008) се приема непосредствено преди публикуването през май на доклад на Европейската комисия за напредъка на България. Докладът ще бъде решаващ за членството на страната в ЕС през 2007 г., а корупцията ще бъде една от най-строго наблюдаваните проблемни области.

Междувременно Центърът за изследване на демокрацията приключва подготовката на поредното издание на Доклада за оценка на корупцията, който съдържа обобщена оценка на състоянието на корупцията в българското общество в контекста на предстоящото членство на страната в ЕС и ще бъде представен на деветия Обществено-политически форум на 21 март 2006 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ