Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Българският преход и демократичните реформи в арабските страни: различия, сходства взаимодействие
 
На 12.12.2005 г. Центърът за изследване на демокрацията организира Българо-арабска кръгла маса на тема “Българският преход и демократичните реформи в арабските страни: различия, сходства, взаимодействие”. Участие взеха представители на Министерство на външните работи, Катедра “Арабистика и семитология” на СУ, арабски дипломати (Палестина и Ирак), арабски журналисти и представители на неправителствени организации.

Изказани бяха различни становища относно тенденциите на развитие на демократичните реформи в арабския свят, както и за перспективите пред българо-арабските отношения и ролята на гражданските организации за развитието им.

Участниците направиха практически предложения, сред които да се използват сравнително активните контакти по линия на университетите и да се насърчат и подпомогнат българските партии за установяване на връзки и диалог със сродни идеологически партии в арабския свят.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ