Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Първо заседание на Държавно-обществената комисия за превенция на престъпността - 13 декември 2005г.
 
Встъпителни думи на г-н Румен Петков, Министър на вътрешните работи

ВАШИ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВА,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Откривайки първото заседание на Държавно-обществената комисия по въпросите на превенцията на престъпността бих искал да поздравя с добре дошли и техни превъзходителства г-жа Бригите Чарнота - главен преговарящ за България от страна на Европейската комисия и г-н Джерами Хил, посланик на Великобритания в нашата страна. Ограничаването на престъпността е един от основните приоритети в управленските програми на българското правителство и на МВР. Приоритетите и непосредствените цели и задачи на министерството на вътрешните работи са насочени към превенцията, ограничаването и ефективно противодействие на престъпността, които да гарантират сигурността и спокойствието на българските граждани, за ограничаване на организираната престъпност и корупцията като се използва целия ресурс на държавата.

В същото време ние като представители на една държавна служба, която предоставя услуга на българските граждани данъкоплатци - обезпечаване на тяхната сигурност, трябва да обърнем особено внимание на насърчаването на сътрудничеството между полицията и останалите институции в тази област. Необходимо е установяване на ново ниво на партньорство и сътрудничество между полиция и общество, за по-широка гражданска ангажираност и съпричастност към полицейската дейност. Трябва да работим заедно с гражданите, със структурите на гражданското общество. Да привличаме на своя страна медиите, неправителствените организации, всички граждани, които са готови да ни помагат.

По мое мнение това ще се постигне и с дейността ни като членове на Държавно обществената комисия по въпросите на превенцията на престъпността. Комисията е колективен орган за широко обществено представителство по въпросите на превенцията на престъпността, който дава насоки, наблюдава и осигурява координацията в дейността на държавните органи, органите на местното самоуправление, неправителствените организации и другите структури на гражданското общество по въпросите на превенцията на престъпността. В комисията вземат участие като членове представители на други министерства на ниво зам.-министър, председателят на Управителния съвет на Националното сдружение на общините, председателите на бизнес сдружения, други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към превенцията на престъпността. За участници в работата на Комисията ще каним и други авторитетни личности от средите на бизнеса, медиите, творческите кръгове, неправителствените организации и други структури на гражданското общество.

Винаги съм изразявал своето дълбоко убеждение, че противодействието на престъпността не е и не може да бъде задача, решена от една единствена институция. Необходимо е да бъде използван целият ресурс на държавата и обществото за осезаем натиск върху престъпността в интерес на гражданите и за укрепване на държавността.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Проектът за тази комисия беше разработен и с помощта и финансовото съдействие на Британския съвет и Британското правителство. Позволете ми да използвам случая и присъствието на Н.Пр. Джеръми Хил, за да му благодаря, за помощта и пряката подкрепа. Аз съм убеден, че и за напред ще можем да разчитаме на подкрепата на Британското правителство за ефективната работа на този форум.

Вярвам, че съвместите усилия на държавата, представителите на гражданското общество и бизнеса са най-яркото доказателство, че българската страна има политическата воля, както и съответния инструментариум за ефективно противодействие срещу престъпността. Искрено се надявам, че дискусията и решенията на първото заседание на Комисията ще ни спомогнат да изработим най-добрите практики за превенция на престъпността.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ