Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Резолюция на Организацията за контрол на въоръженията в Югоизточна Европа (SEENCA)
 
Приета на 25 ноември 2005 г.

Засилване на контрола върху трансфера на оръжие в световен мащаб чрез приемане на Международна конвенция за търговията с оръжие

Организацията за контрол на въоръженията в Югоизточна Европа (SEENCA),

Като отчита хуманитарните последици, свързани с нерегулираната търговия с оръжие в световен мащаб,

Като взима предвид позицията на Съвета на министрите на Европейския съюз от 3 октомври 2005 г., който потвърждава „засилващата се подкрепа във всички части на света за международна конвенция, която да установи единни стандарти за търговия с конвенционални оръжия” и подтиква “всички държави, регионални организации и международни институции да се присъединят към нарастващия международен консенсус за действия в тази насока”,

Като напомня поетите ангажименти на държавите в съответствие с раздел II, пар. 11 от Програмата за действие на ООН за предотвратяване, противодействие и пресичане на нелегалната търговия с малки оръжия и леки въоръжение (МОЛВ) във всичките й аспекти да “оценяват кандидатите за разрешение за експорт според стриктни национални процедури, които се отнасят за всички МОЛВ и са съобразени с поетите отговорности на държавите по силата на международно право”,

Като напомня за поети ангажименти на държавите за спазване на международни норми в търговията с оръжие по силата на Документа за МОЛВ на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (2001), Регионалния план за МОЛВ на Пакта за стабилност в ЮИЕ (2001), Кодекса на поведение при износ на оръжие на ЕС (1998) и Общите действия на ЕС по МОЛВ (2002),

Като признава досегашния напредък на държавите в подобряване на контрола върху притежаването, използването и търговията с оръжие на тяхна територия,

Призовава правителствата в региона, в т.ч. на Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия и Черна гора и Хърватия:

• Във възможно най-кратък срок да изразят публично подкрепата си за Международна конвенция за търговията с оръжие, която да регулира международния трансфер на конвенционални оръжия в съответствие със съществуващите ангажименти на държавите по силата на международното право, особено международноправните норми за защита на човешките права и международното хуманитарно право, и да съдържа строги разпоредби за контрол на посредническата дейност и лицензирането на производството на оръжие, подкрепени от съответните механизми за мониторинг.

• Да работят заедно с други държави в предстоящата Подготвителна конференция по Програмата за действие на ООН през януари 2006 г. и срещата за оценка на работата по Програмата през юли 2006 г., за включване в Програмата на единни принципи в международната търговия с оръжие, съответстващи на съществуващите ангажименти на държавите по силата на международноправните норми за защита на човешките права и международното хуманитарно право.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ