Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Видео-конференция с Независимата комисия за борба с корупцията на Хонг Конг
 
На 19 май 2003 г. в Представителството на Световната банка в България се състоя видео-конференция с Томас Чан, директор на направление "Превенция на корупцията" в Независимата комисия за борба с корупцията на Хонг Конг. От българска страна в дискусията взеха участие проф. Евгени Танчев, председател на Правния съвет към Президента на Република България, Пламен Киров, секретар по юридическите въпроси на Президента на Република България, Борис Велчев, заместник-председател на Правния съвет към Президента на Република България, Бойко Славчев, съветник на Министъра на вътрешните работи, д-р Мария Йорданова, директор на правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, Диана Ковачева, директор на "Прозрачност без граници". Димитър Марков, координатор на проекти в правната програма на Центъра, беше модератор на дискусията.

По време на видео-конференцията се разисква въпросът за целесъобразността за създаване на независима служба за борба с корупцията в България. След обсъждането на евентуалните положителни или отрицателни последствия от един такъв подход в борбата срещу корупцията у нас на две дискусионни кръгли маси, от значение е да се имат предвид успешни чужди практики в тази област.

След кратко представяне на участниците, г-н Велчев въведе в спецификата на настоящата ситуация в България по отношение на борбата с корупцията, като изтъкна причините за широкото разпространение на корупцията и връзката между корупцията и организираната престъпност. Докато преди няколко години за основна причина за ниския брой осъдени за корупция се е считало недостатъчното законодателство в тази област, то днес, когато законодателството ни е в съответствие с международните стандарти, става ясно, че причината е другаде, а именно в липсата на политическа воля. Г-н Велчев сподели, че след задълбочен анализ, Президентът Георги Първанов е предложил българският парламент да приеме специален закон за създаване на независима служба за борба с корупцията, която да се занимава с корупция на най-високо ниво, и чийто директор да бъде назначаван от Парламента за срок, по-дълъг от мандата на самия Парламент. Това, заедно с назначаването на млади високоморални професионалисти, ще гарантира нейната независимост.

Г-н Чан от своя страна, разясни историческата необходимост от създаване на Независима служба за борба с корупцията в Хонг Конг в началото на 70-те години, като направи съпоставка между ситуацията тогава и в днешни дни. Най-същественият постигнат резултат, според него, е промяната в отношението на хората към проявленията на корупция. "Културната промяна трябва да е първата и най-важна цел на всяка една антикорупционна стратегия", каза г-н Чан.

Хонконгската независима служба за борба с корупцията е създадена през 1974 г. със специален закон и независимостта й е гарантирана с този закон и с Конституцията. От самото начало, тя приема тристранен подход на действие, включващ разследване, превенция и обучение за борба с корупцията. Стратегията е дала добри резултати и с помощта на хонконгското правителство и общество днес Хонг Конг е една от страните с най-ниско ниво на корупция – 14-та в света и 2-ра в Азия. В комисията работят 1300 служители. В структурно отношение тя се състои от: отдел по разследването, отдел по превенция и отдел за връзки с обществеността.

  • Отделът по разследването притежава специални правомощия да разследва случаи на корупция в публичния и в частния сектор.


  • Отделът по превенцията се занимава с изследване на практиките и процедурите в държавната администрация, за да идентифицира потенциални места с висок корупционен риск и да предложи мерки за превенция, като например лицензионните режими и обществените поръчки. Отделът също така предлага съвети на частни организации и лица за конкретни мерки за превенция на корупцията.


  • Мисията на отдела за връзки с обществеността е да обучава и да въвлича обществеността в борбата срещу корупцията, като за целта се използват най-разнообразни медийни средства и подходи. Освен това, този отдел обработва и отговаря на сигналите за корупция.

Годишният бюджет на комисията е US ,000,000,000, което представлява 0,3% от общия бюджет на страната. Всяка година Комисията представя бюджета си и го подлага на обсъждане пред хонконгския парламент.

Комисията получава близо 3000 сигнала и разследва и осъжда около 500 души на година. Като позитивен се оценява фактът, че над 75% от жалбоподателите са готови да разкрият самоличността си и да не останат анонимни. Обществената подкрепа към Комисията се доказва и от редовните социологически проучвания, според които 98% от хората подкрепят работата на Комисията. Г-н Чан сподели, че днес в Хонг Конг подкупните служители вече не са правило, а изключение.

Факторите, които предпоставят успеха в борбата с корупцията по принцип, според г-н Чан, са политическата воля, доверието на обществеността и подкрепата на институциите.

В отговор на въпрос на г-н Велчев, г-н Чан каза, че механизъм за контрол над дейността на Комисията е създаденият Независим комитет по жалбите, председателстван от пенсиониран съдия. Г-н Велчев също повдигна въпроса дали Комисията е разследвала случаи на корупция в съдебната система, при което г-н Чан сподели за дело срещу подкупен следовател, който е бил осъден на 7 години затвор. "Но като цяло, хонконгската съдебна система се радва на висока репутация", каза г-н Чан.

Г-н Чан също обърна внимание на връзката между корупция и организирана престъпност, и по-точно пране на пари и контрабанда на стоки, които често са съпътствани от корупция.

Кръгла маса: Създаване на Национална служба за борба с корупцията: за и против
Кръгла маса: Независима служба за борба с корупцията: опитът на Румъния
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ