Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Съдебната реформа: прокуратурата и разследващите органи в контекста на членството в Европейския съюз
 
СЪДЪРЖАНИЕСъдебната реформа – равносметка и перспективи, Мария Йорданова

Съдебната реформа – консенсус вместо политическа реторика, Огнян Шентов

Модернизацията на досъдебната фаза на наказателното производство, Маргарит Ганев

Критериите за членство в Европейския съюз в областта на правосъдието и вътрешните работи: от опита на петото към подготовката на шестото разширяване, Джонатан Фол

Структура и организация на съдебната власт в Испания. Ролята и мястото на следствието и прокуратурата, Антонио Верчер Ногера

Съдебната власт в Испания: структура, организация и управление, Игнасио Пандо Ечеверия

Ролята на прокуратурата за укрепване на демокрацията и правовата държава: американският опит, Томас Пийбълс

Планове за реформа в областта на разследването по наказателни дела в Словения, Марко Шорли

Статус, организация, роля и функции на прокуратурата в Чехия, Мирослав Ружичка, Яна Зезулова

Организация и функции на прокуратурата в Унгария, Тамаш Яворшки

Организация и функции на прокуратурата в Латвия, Рудите Аболина

Структура, организация и функции на прокуратурата в Република Литва, Робертас Длугаускас

Прокуратурата в Полша – организация и задачи в противодействието на престъпността, Юлита Собжик

Организация и структура на прокуратурата в Република Словения, Роберт Рениер

Организация и структура на прокуратурата в Република Словакия, Александър Куносик

Организация и структура на разследващите органи в Полша, Дариуш Янковски

Организация и структура на разследващите органи в Унгария, Роберт Гергели

Разследващите органи в Литва: структура, организация, функции и отношения с прокуратурата в рамките на наказателното разследване, Петрас Рагаускас

Разследването по наказателни дела в Република Словакия, Владимира Трънкочова

Прокуратурата в Румъния: състояние и предстоящи реформи, Моника Отава

Структура и правомощия на разследващите органи на румънската полиция като част от съдебната система, Юлиан Михай Новач

Реформата на наказателното правораздаване в България – трудното намиране на баланса между правомощия и отговорности, Йонко Грозев

Съдебната реформа в България – вътрешни и външни предизвикателства, Нели Куцкова

Проблемът е в конституционното място на прокуратурата, Румен Ненков

Реформата изисква качествено законодателство и качествени кадри, Румен Киров

За съдебната реформа и съпротивата срещу нея, Емануил Йорданов

Проблеми на разследването в България, Михаил Генов

За мястото на прокуратурата и следствието в структурата на съдебната власт и нейното управление, Даниела Доковска

Съдебната реформа продължава с реформи в наказателното правораздаване, Антон СтанковПРИЛОЖЕНИЯПриложение 1: Конституционен съд, орган на управление на съдебната власт, административни и други специализирани съдилища в държавите-членки на Европейския съюз и страните-кандидатки

Приложение 2: Място на прокуратурата и специализирани прокурорски органи в държавите-членки на Европейския съюз и страните-кандидатки

Приложение 3: Разследващи органи в държавите-членки на Европейския съюз и страните-кандидатки

Приложение 4: Назначаване на съдиите и прокурорите в държавите-членки на Европейския съюз и страните-кандидатки
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ