Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Информационни дни по проекта RIS BRIDGE
 
На 11 ноември 2005 г. Фондация "Приложни изследвания и комуникации" и Центърът за изследване на демокрацията проведоха в Перник първия от серия информационни дни за представяне на процеса по подготовката на Регионална иновационна стратегия на Югозападния район за планиране (RIS BRIDGE).

RIS BRIDGE е инструмент на Европейската комисия за подготовка на регионалните и местни власти за управление на финансовите инструменти на кохезионната политика след приемането на България в ЕС и за подобряване на капацитета на местните власти да прилагат политика, отговаряща на реалните технологични и иновационни нужди на малките и средните предприятия.

По време на дискусията представители на местния частен сектор изразиха загриженост относно тяхното ниво на конкурентоспособност, което затруднява усилията им да посрещнат предизвикателствата на европейския пазар. Те посочиха, че цените на тяхната продукция и квалификацията на работната сила са ниски, което не им позволява да наберат необходимите средства за осигуряване на нови технологии.

Вторият информационен ден беше проведен на 25 ноември 2005 г. в Благоевград. Представителите на местните власти и неправителствения сектор подчертаха необходимостта да се развие човешкия потенциал в региона, особено в по-отдалечените райони. Те също така отбелязаха, че в момента много от природните редурси не се използват и тяхната експлоатация би могла да се превърне в едно от предимствата на общината в бъдеще.

На 7 декември 2005 г. се проведе третия информационен ден в Кюстендил. Основните стратегически цели за икономическо развитие на района за периода 2005-2015 г. бяха представени от представителите на местните власти. Сред приоритетите са по-доброто използване на географските, природните, културните и човешките ресурси, намаляване на различията между област Кюстендил и останалите области в България и Европа, преодоляване на негативните демографски тенденции, поощряване на публично-частното партньорство и въвеждането на иновациите на регионално ниво като средство за повишаване на конкурентоспособността на бизнеса. Представителите на частния сектор обърнаха внимание на трудностите, свързани с инвестициите “на зелено” в България и предприемането на бизнес инициативи с участието на чужестранни фирми.

Програма, 11 ноември 2005 г. (PDF, 137 KB)
Програма, 25 ноември 2005 г. (PDF, 151 KB)
Програма, 7 декември 2005 г. (PDF, 141 KB)

Представяне на Фондация "Приложни изследвания и комуникации" (MS Power Point, 216 KB) и Ролята на РИС проектите в регионалното развитие: Регионална иновационна стратегия за Югозападен район за планиране (MS Power Point, 311 KB), г-жа Зоя Дамянова, Програмен директор, Фондация “Приложни изследвания и комуникации”
Регионална иновационна стратегия за Югозападен район за планиране: преодоляване на различията в темповете на внедряване на иновации в столицата и в останалата част на района, г-жа Даниела Чонкова, координатор на проекта RIS BRIDGE, Фондация "Приложни изследвания и комуникации"(MS Power Point, 459 KB)
Представяне на Европейски иновационен център - България, г-н Ангел Милев, координатор на центъра (MS Power Point, 1.7 MB)

Информация за медиите

Портал Иновации.бг
Уеб-страница на Икономическия съвет на София
Бяла книга за по-добър бизнес климат и просперитет на София, доклад на Центъра за изследване на демокрацията, 2005 (PDF, 339 KB)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ