Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Обществено обсъждане на проекта на Закон за търговския регистър
 
На 21 октомври 2005 г. в хотел Радисън, зала Александър, се проведе обществено обсъждане на проекта за Закон за търговския регистър.

Дискусията беше организирана съвместно от Проекта за реформа в търговското право на Американската агенция за международно развитие и Центъра за изследване на демокрацията със съдействието на Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието.

Участие в дискусията взеха представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, неправителствени организации, бизнес асоциации, международни организации, експерти и журналисти.


Програма

Дискусията в медиите

Законопроект за търговския регистър (PDF, 257Kb)

Проект за Правилник за воденето и съхраняването на търговския регистър (PDF, 383Kb)

Мотиви към проекта на Закон за Търговския регистър (PDF, 155Kb)

Стратегия за създаване на Централен регистър на юридическите лица и на Електронен регистърен център на Република България

Бележки по проектите на Закон за Търговския регистър и Правилник за воденето и съхраняването на Търговския регистър от Георги Станев, директор на дирекция “Информационни технологии и административни регистри” в Националния статистически институт

Становище по проекта на Закон за търговския регистър, изготвено от Адвокатско дружество “Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници”

Становище относно проекта за Закон за търговския регистър и относно проекта за Правилник за воденето и съхраняването на търговския регистър, изготвено от Вера Иванова, съдия при Окръжен съд - гр.Пловдив

Бележки по законопроекта за търговския регистър, изготвени от Анета Братанова, съдия в окръжен съд - гр. Варна

Бележки по проекта за Закон за търговския регистър, изготвени от адвокат Георги Събев и адвокат Стефан Стефанов

Становище на Министерство на вътрешните работи, относно проекта за Закон за търговския регистър

Допълнителен коментар на Министерство на вътрешните работи, относно проекта за Закон за търговския регистър

Законът за търговския регистър. Какво остава да се доопарвя - становище на Института за пазарна икономика

Бележки към проекта на Закон за търговския регистър и Правилника на неговото прилагане, изговени от Министерство на икономиката

Бележки по Законопроекта за търговския регистър, изготвени от д-р Силви Чернев, председател на Арбитражния съд към БТПП

Становище на Асоциация на търговските банки по проекта на Закон за търговския регистър

Становище по Проект за Закон за търговския регистър Изготвен от Министерството на правосъдието на Фондация Програма Достъп до Информация

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ