Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Корупцията при данъчното облагане. Предизвикателства пред данъчната политика и администрация
 
Съдържание
Пълен текст в PDF (5.8 Mb)


Националните и международните корупционни индекси показват, че данъчната администрация заема важно място в борбата с корупцията в България. Въпреки че гражданите и бизнесът са по-благосклонни в оценките си за нейното равнище и разпространение в сравнение с такива институции, като митниците, полицията и съдебната система, равнището на корупция в данъчната администрация остава високо. Сред бизнеса преобладава мнението, че всички или повечето данъчни служители са въвлечени в корупция. През последните години средно една от пет фирми е изпитвала корупционен натиск от данъчни служители. Самите данъчни служители, макар и да не са съгласни с оценките на данъкоплатците за мащабите на явлението, не го отричат. Според тях най- засегнати са функционалните звена “Ревизии” и “Оперативен контрол”, като първото е сред водещите по размер, а втората е водеща по отношение на честотата на подкупите.

Целта на това изследване не е толкова да определи равнището и мащабите на данъчната корупция в България, колкото да разшири диагностиката на явлението в посока на факторите, които действат на индивидуално и институционално равнище.

Медиите за доклада
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ