Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Корупцията при данъчното облагане. Предизвикателства пред данъчната политика и администрация
 
Съдържание

Резюме
Увод
Първа глава. Данъчната корупция като сделка
1.1. Данъчен клиентелизъм и данъчна корупция
1.2. Мотивите на фирмите
1.3. Стимули и спирачки от страна на администрацията
1.4. Възможности за саморегулиране
Втора глава. Равнище и разпространение
2.1. Национален мониторинг
2.2. “Набедени” ли са данъчните служители?
2.3. Международни сравнения
2.4. Разпространение на корупцията по етажи и функции
Трета глава. Данъчната корупция – двигатели и трансмисии
3.1. За какво плаща бизнесът
3.2. Мотиви и предпоставки за корупция в администрацията
Четвърта глава. Корупция при измами с ДДС
4.1. Щетите
4.2. Укриване на ДДС
4.3. Източване на ДДС
4.4. Измами с ДДС сметка
Пета глава. Ограничаване и превенция
5.1. Материално стимулиране и управление на човешките ресурси
5.2. Намаляване на нормативните и институционалните предпоставки за данъчна корупция
Намаляване на данъчното бреме.
Намаляване на предпоставките за произволно и избирателно прилагане на законите от администрацията.
Подобряване на обслужването на данъкоплатците
Контролно-ревизионната дейност
Ефективност на принудителното изпълнение и санкциите
5.3. Противодействие на измамите с ДДС
Шеста глава. Индикатори за оценка на ефекта от антикорупционните мерки.
Изводи и насоки за политиката
Заключение
Източници
Приложения
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ