Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Здравният омбудсман – механизъм за защита на правата на пациентите
 
На 11 октомври 2005 в Центъра за изследване на демокрацията се проведе публично обсъждане на внесените в 40тото Народно събрание законопроекти за правата и задълженията на пациентите и предвиденото в тях въвеждане на здравния омбудсман като механизъм за защита на правата на пациентите.

В дискусията взеха участие представители на Комисията по правата на човека и вероизповеданията към Народното събрание, на парламентарния омбудсман, на Министерството на здравеопазването и Националния осигурителен институт, общественият посредник на Столична община и неговият заместник, неправителствени организации, които работят в сферата на здравето и правата на пациентите и медии. Представители на Комисията по здравеопазването и народни представители не присъстваха на обсъждането, въпреки че бяха поканени.

Дискусията беше открита от д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра. Тя представи дългогодишната работа на Центъра за установяване на институцията омбудсман, включително и инициативата му за проучване на възможностите и чуждестранния опит за установяване на специализирани омбудсмани в различни сфери на обществения живот. Част от работата на Центъра в тази насока е и изследването на специализираните омбудсмани по проблемите на здравеопазването.

Драгомира Паунова от Правната програма на Центъра представи коментар и критични бележки, подготвени от екипа на програмата, отнасящи се до разпоредбите, уреждащи институцията здравен омбудсман.

Рада Кулекова от Конфедерация “Защита на здравето” говори за общите слабости на законопроектите, включително в частите им, посветени на механизмите за защита на правата на пациентите. Тя подчерта изключително декларативния характер на двата законопроекта, които не предоставят ефективни гаранции за реализиране на правата на пациентите.

Участие в последвалата дискусия взеха Росица Тоткова, сътрудник по социалните въпроси при парламентарния омбудсман, Валентина Танева, заместник обществен посредник на Столична община, Татяна Иванчева от Фондация “Множествена склероза общество”- България, д-р Георги Узунов от дирекция “Опазване и контрол на общественото здраве” към Министерството на здравеопазването, д-р Пламен Радославов от Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ и др.

Участниците в публичното обсъждане се обединиха около становището, че двата законопроекта страдат от сериозни несъвършенства, както по отношение на разпоредбите за здравния омбудсман, така и по отношение на цялостната им концепция и съдържание и е наложително да бъдат оттеглени и основно преработени с участието на експерти преди разглеждането им от съответните комисии в Народното събрание.

Центърът за изследване на демокрацията ще предостави на Комисията по здравеопазване своето становище заедно с всички бележки и мнения на участниците в дискусията и други заинтересовани лица. Прието бе предложението Центърът съвместно с парламентарния омбудсман да координира по-нататъшната работа във връзка с предложението за установяване на здравен омбудсман.
Програма

Резюме на дискусията

Бележки на Центъра за изследване на демокрацията по законопроектите за правата и задълженията на пациентите

Чуждият опит в установяването и действието на специализирани омбудсмани в сферата на здравеопазването

Медиите за дискусията

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ