Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Трета международна конференция по сигурността: Рисковете за сигурността и трансформацията - евро-атлантически и регионални перспективи
 
Третата международна конференция по сигурността на Центъра за изследване на демокрацията се проведе на 19-20 ноември 2005 г. Форумът даде изява на идеи, концепции и политики, които доминират дневния ред на НАТО, на ЕС и на по-широката международна общност от специалисти в тази област.

Конференцията имаше за цел да предизвика съдържателен дебат с участието на водещи представители от НАТО и ЕС, министри, парламентаристи, високопоставени професионални служители в областта на отбраната и сигурността, както и експерти.

Дебатът беше структуриран в три сесии. В първата сесия, озаглавена „Отговорът на НАТО и на ЕС за новите рискове за сигурността – концептуални и практически подходи” взеха участие министър-председателят на България Сергей Станишев, ген. Джеймс Джоунс, Върховен главнокомандващ силите на НАТО и на САЩ в Европа, проф. Сергей Караганов, председател на Съвета по външна и отбранителна политика на Русия, ген. (о.р.) Клаус Науман, бивш председател на Военния комитет на НАТО, ген. Никола Колев, Началник на ГЩ на БА, ген.-майор Алберто Нотари, заместник-началник щаб на Върховното командване по трансформацията в НАТО и д-р Анджей Каркошка, директор на Стратегически преглед на отбраната в Министерството на отбраната на Полша.

Всички участници в сесията поздравиха НАТО и страните-членки за започването на амбициозната програма да адаптират своите концепции, сили и възможности към променящата се обстановка. Те подчертаха, че бъдещето на Алианса зависи от дълбочината и скоростта, с която се извършва трансформацията. Въпреки, че множество важни решения са взети от 2002 г. насам, остава много да се направи, особено като принос от страна на членуващите нации, политическа воля и капацитет за преодоляване на остарялото мислене. Един от основните изводи е, че времето до следващата среща на върха през 2006 г. трябва да бъде използвано активно за подготовка на адекватни решения в сферата на трансформацията.

Изказвания във втората сесия, посветена на сигурността в Черноморския и Кавказкия региони, направиха министърът на външните работи на България Ивайло Калфин, Антон Бутейко, първи заместник-министър на външните работи на Украйна, проф. Д-р Йоан Пашку, депутат от Румъния и контра-адмирал Джем Гюрдениз, директор Планиране и политика в щаба на ВМС на Турция. Изказванията покриха широк кръг от въпроси на сигурността, от геополитически до специфични за Черноморския регион въпроси. Едно от важните заключения е свързано с това, че проблемите на сигурността, свързани с контрола върху трафика през Черно море, могат да бъдат разрешени със съществуващите механизми и инструменти. Беше отбелязано, че проблемите с координацията и сътрудничеството между крайбрежните държави са преди всичко от политически характер и изискват сравнително малки инвестиции.

Акцентът в третата сесия беше върху сигурността в Западните Балкани. Тъй като новите рискове за сигурността са предимно с невоенен характер, в дебата взе участие министърът на вътрешните работи на България Румен Петков. Позицията на КЕЙФОР представи ген. Нотари от името на Командващия КЕЙФОР ген. Джузепе Валото. Патрит Карабина, заместник-министър на отбраната на Албания, и Любомир Кючуков, заместник-министър на външните работи, направиха политически анализ на необходимите стъпки. Участниците в сесията споделиха мнението, че вероятността от конфликт в Западните Балкани е сведена под критичния минимум. НАТО и ЕС продължават да играят ключова роля за сигурността в региона, въпреки, че все още няма отговор на въпроса дали сегашната рамка на сигурност е адекватна на новите рискове и заплахи като етническата омраза, организираната престъпност, контрабандата и т.н. Държавите, които се появяват на мястото на бивша Югославия, са в процес на реформиране на своите сектори за сигурност, което повишава рисковете за сигурността и възможността тези рискове да заплашат сигурността в регионален и европейски мащаб. Постигнат беше консенсус, че НАТО и особено Европейският съюз трябва да засилят интеграцията на страните в региона като ключов механизъм за промяна.


Информация за конференцията
Програма на конференцията (MS Word, 133 kb)
Програма на конференцията (Adobe PDF, 140 kb)

Изказвания
д-р Огнян Шентов, Председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията
Сергей Станишев, Министър-председател на България
ген. Никола Колев, Началник на Генералния щаб на Българската армия
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи
Румен Петков, Министър на вътрешните работи
Любомир Кючуков, Заместник-министър на външните работи

Още изказвания (на английски език)

Медиите за конференцията
Предишните конференции по сигурността
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ