Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Обучителен семинар: Механизми за защита на правата на жените и хората в неравностойно положение
 
На 5 и 6 декември 2003 г. в град Велико Търново се проведе обучителен семинар за представители на неправителствени организации, които работят в областта на защита на правата на жените и хората с неравностойно положение, и служители в местната администрация от региона. В семинара освен представителите на неправителствени организации, на хората в неравностойно положение и етническите малцинства, участваха новоизбрани през 2003 г. кметове и заместник-кметове жени от 60 общини и експерти от местната администрация.

Чуждестранните гост-лектори Ариян Руеда от Швейцария и Биргит Лахейнер от Австрия проведоха тренинг по интеркултурално обучение и общуване.

Разрешаването на конфликти чрез различни интерактивни методи беше основна тема на изложението на доц. д-р Венцислав Панчев от СУ “Св. Климент Охридски”.

Особен интерес предизвика лекцията на Татяна Кметова, изпълнителен директор на Фондация “Център за изследвания и политики за жените”, посветена на политиките за равнопоставеност и правата на жените в България. Бяха цитирани множество примери за наличието на фактическо равенство, което обаче няма законова основа, гарантираща равнопоставеността на половете, и е подвластно на политическа воля. Тя отбеляза, че с приемането на Закона за омбудсмана и Закона за защита срещу дискриминацията в последните години в България е постигнат съществен напредък по отношение гарантиране правата на човека.

Директорката на Център “Надя” Росанка Венелинова представи различни политики против насилието в ежедневието в съвременното българско общество и дейността на Център “Надя” в столицата и различни градове на страната.

Участниците споделиха своя опит по въпросите на нарушаването и защитата на правата на човека, като най-активно се включиха представители на групите на инвалидите от Свищов и Лясковец и представители на ромското малцинство от Златарица и Стражица.

Програма на семинара
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ