Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Общински обучителен семинар: Местните обществени посредници:предизвикателства и реалности
 
Семинарът се проведе на 5-6 юли 2005 г. във Велико Търново. Участие в него взеха действащи обществени посредници, представители на общини, които искат да въведат институцията и на неправителствени организации,които работят в сферата на защита на правата на човека. Той беше организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Инициатива за устойчиво развитие Местен дневен ред 21 - Велико Търново.

В приветствието си към участниците, председателят на Инициатива за устойчиво развитие Местен дневен ред 21 – Велико Търново Теодора Калейнска подчерта успешното сътрудничество между двете организации в подкрепа на въвеждането на институцията омбудсман в България.

Координаторът на проекти в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията Димитър Марков запозна участниците с процеса по избор на първия национален омбудсман и основните моменти от приетия наскоро правилник за организацията и дейността на институцията, както и работата на Центъра и Коалиция 2000, допринесла за постигането на тези положителни резултати.
Драгомира Паунова, сътрудник в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи накратко първите стъпки на институцията местен обществен посредник в страната и главните недостатъци на оскъдната законодателна уредба.

Проф. Стефка Наумова, регионален омбудсман за Северен централен планов район, описа дейността си. Институцията е създадена в рамките на експериментален проект, който се осъществява от Балканския център за изследвания и обучение по право и политически науки и фондация “ Св. Георги” – Русе, тъй като българското законодателство не предвижда подобен тип омбудсманска институция.

Гражданският посредник на община Пазарджик Неделка Преждарова, която работи от 11 май 2005 г. с подкрепата на коалиция от местни неправителствени организации “ Гражданска активност срещу корупцията”, също представи работата си. Тя подчерта, че един от най-важните проблеми в дейността на местните обществени посредници е липсата им на правомощия по отношение на териториалните подразделения на национални административни органи, например районните управления на Националния осигурителен институт.

Единственият специализиран омбудсман за хората с увреждания в България, Веселина Стоилова, работи в община Варна. Тя запозна участниците със специфичните черти в дейността на подобен тип институции с оглед на особените проблеми, които те трябва да решават. Г-жа Стоилова изтъкна като свое наблюдение във връзка с това липсата на капацитет у администрацията да изпълнява своите задължения, особено що се отнася до осигуряването на достъпна среда за хората с увреждания.

Общественият посредник на община Каварна Eли Милева представи накратко дейността си и подчерта необходимостта от ефективно сътрудничество между посредника и администрацията. Тя обясни, че в това отношение нейната работа е значително улеснена от наличието на модерен Център за информационно обслужване на гражданите в Каварна.
Г-жа Милева каза, че към нея са се обръщали с жалби и сигнали по широк кръг проблеми и сподели с участниците в семинара като куриоз получаването на жалба, свързана със събития, случили се преди петдесет години.

Новоизбраният обществен посредник на община Лесичово (област Пазарджик) Мария Димитрова се съгласи със заключението, направено от г-жа Милева и г-жа Преждарова, че в хода на работата на обществения посредник, често доминира консултативната функция, особено в началото. Тя обясни, че за два месеца е разгледала седем жалби, но броя на предоставените консултации е значително по-висок.

Светослав Георгиев от Института за развитие на публичната среда - София говори за предишната си работа като заместник обществен посредник на Столична община. Той наблегна на няколко важни според него въпроса, които следва да бъдат взети предвид от местните обществени посредници: необходимостта те не само да разглеждат индивидуални жалби, но и да се опитат да инициират изменения на подзаконовите нормативни актове, приемани от общинските съвети, тъй като в хода на работата си могат по-добре да установят слабите места в нея. Той изтъкна и важността на въвеждането на различни механизми за подобряване на работата на администрацията, например установяването на единни стандарти за административно обслужване, ефективна работа на инспекторатите към администрациите, въвеждането на системи за управление на качеството и др.

Радка Данчовска от сдружение “Инициативи за гражданско общество” запозна накратко участниците с проекта на сдружението за създаването на антикорупционен омбудсман в Русе.

Процесът по установяване на институцията в община Попово беше представен от избрания на 19 май 2005 г. обществен посредник Росица Денева. Правилникът за организацията и дейността на институцията предстои скоро да бъде приет от общинския съвет.

В края на семинара беше обсъдена възможността за създаване на мрежа на местните обществени посредници.

Програма на семинара
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ