Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман
 
12 декември 2003 г.
град Русе


Програма

10:00 - 10:10

Откриване
Георги Милков, Българско сдружение за честни избори и граждански права, Клуб Разград
10:10 - 10:30 Представяне на гости и участници в семинара
10:30 - 10:50

Парламентарни практики: лобиране и гражданско участие
Людмила Георгиева, Фондация "Обща кауза"
10:50 - 11:00

Международни практики за равнопоставеност на половете
Антония Донева, заместник-окръжен прокурор
11:00 - 11:20 Дискусия
11:20 - 11:35

Нови законодателни решения: за промените в ЗМСМА
Анелия Атанасова, ръководител на екип, Инициатива за местно самоуправление
11:35 - 11:55

Представяне опита на обществения посредник в София
Антоанета Цонева, обществен посредник на Столична община
11:55 - 12:15 Дискусия
12:30 - 13:30 Обяд и свободно време
13:30 - 15:00


Обсъждания в малки групи
1. Български практики за въвеждане на институцията омбудсман и ролята на неправителствените организации - водещ Антоанета Цонева, обществен посредник на Столична община
2. Равнопоставеност на половете и българското законодателство. Закон за защита срещу дискриминацията - водещ Антония Донева, заместник-окръжен прокурор
3. Граждански инициативи за местно посредничество - водещ Людмила Георгиева, Фондация "Обща кауза", София
15:00 - 15:30 Кафе - пауза
15:30 - 16:15 Общо обсъждане и представяне на дискусиите
16:15 - 16:30

Споделяне на впечатления. Заключителни думи
Георги Милков, Българско сдружение за честни избори и граждански права
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ