Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Иновативни подходи за насърчаване на местното развитие и самоуправление на регионите в Европа
 
На 30 юни и 1 юли 2005 г. Центърът за изследване на демокрацията съвместно със Съвета на Европа организира кръгла маса, на която бяха обсъдени добрите практики и политики за децентрализация в Европа и възможностите за прилагането им за местното и регионалното развитие на България. Президентът на Камарата на регионите на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа г-н Явуш Милдон откри кръглата маса.

Основните проблеми на българската система за местно самоуправление, които участниците в кръглата маса откроиха бяха:
 • дисбаланса между правата, отговорностите и ресурсите на общините,

 • все още силната финансова централизация.


 • В Европа има познати шест различни модела на местно и регионално самоуправление и всички те се базират на различна степен на независимост на регионалните власти от централната. Във всеки модел регионалните власти са пряко или непряко (чрез избраните местни общински съвети) избираеми от гражданите. На дискусия бяха поставени въпросите: Може ли и как България да въведе един от тези шест модела, които да заменят прякото назначаване на регионалните власти от централното правителство? Какви допълнителни институции и механизми са необходими на местно и регионално равнище, за да бъде подобрена демократичната система на общините и регионите? Ще подобри или ще влоши членството в ЕС отчетността и отговорността на правителството пред гражданите в България?

  От българска страна бяха представени три инициативи за подобряване на управление на местно и регионално равнище:
 • създаването на икономически съвет на гр. София;

 • установяването на институцията омбудсман в България;

 • регионалният план за развитие и проектът за регионалната иновационна стратегия на Югозападен район за планиране. • Програма на кръглата маса
  Финансовата децентрализация в България, презентация на Гинка Чавдарова, Изпълнителен директор на НСОРБ (Power Point, 169 KB)
  Централна Финландия и Регионалния съвет, презентация на г-жа Хелена Пилаясаари, вицепрезидент на Конгреса на Съвета на Европа и член на регионалния съвет на Кески-Суоми, Финландия (Power Point, 8.11 MB)
  Регионализацията на Чешката република, презентация на Франтишек Дохнал, вице-президент на Регион Височина и вице-президент на CLRAE (Power Point, 4 MB)
  Планиране на регионалното развитие, презентация на г-н Цанко Шандров, експерт - регионално развитие, Прайм Консултинг ООД (Power Point, 148 KB)
  РИС проект за Югозападен регион на България, презентация на г-ца Даниела Чонкова, координатор на проекта, Фондация “Приложни изследвания и комуникации” (Power Point, 492 KB)

  Кръгла маса: Иновативни подходи за насърчаване на местното развитие и самоуправление на регионите в Европа, 30 юни и 1 юли 2005 г.
  Лекция на Кенет Спаркс, 30 септември 2004 г.
  Демократично управление в България: публично-частното партньорство за насърчаване на икономическите реформи, 19 април 2004 г.
  Подготвително събрание за учредяване на Икономически съвет на София, 28 януари 2004 г.
   
  CSD.bg
   
  E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
     © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ