Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Конкурентната среда и неформалната икономика в България
 
На 18 декември 2003 г. Коалиция 2000 и Центърът за изследване на демокрацията организираха кръгла маса, на която експерти от бизнеса, правителството и неправителствени организации обсъдиха предприетите мерки за намаляване на негативното влияние на неформалната икономика върху конкурентната среда в страната, резултатите от тях и възможните бъдещи стъпки.

Андрияна Сукова-Тошева, изпълнителен директор на Българската международна стопанска асоциация подчерта, че укриването на данъци и прекомерната детайлност на законите, които позволяват намеса на държавата в бизнеса са основни източници на нелоялна конкуренция. Тя добави, че членовете на БИБА са се справили с вътрешно-фирмената икономическа престъпност и злоупотреби, чрез въвеждането на стриктни правила и стандарти за поведение на служителите си, но външната, организирана престъпност силно демотивира инвестиционната и иновационна дейност на компаниите.

Камен Колев, главен директор на дирекция "Индустриално развитие", Българска стопанска камара определи нелоялната конкуренция като основна пречка пред бизнеса. Според изчисления на БСК размерът на сивата икономика през 2002 г. е бил 27.8% от брутния вътрешен продукт на страната, а най-засегнатите отрасли са кожарство (вкл. обувна промишленост), млечни и месни продукти, текстил и трикотаж. Основните източници на сива икономика според БСК са нерегламентирания внос, митниците, обществените поръчки и нeясното законодателство.Георги Чернев, заместник-председател на Българската търговско-промишлена палата представи конкретни предложения на БТПП за ограничаване на сивата икономика чрез предотвратяване на контрабандния внос и митническите измами. Неговите предложения бяха насочени към осигуряване на по-добро информационно покритие на дейността на митническите власти в реално време, подобряване на документния контрол на границата и по-точно дефиниране на наказателната отговорност на участниците в митнически измами и контрабанда.

Елка Димитрова, директор на дирекция "Политика на пазара на труда" към Министерството на труда и социалната политика представи предприетите действия, резултатите и перспективите за изсветляване на недекларираната заетост и апелира за по-голям контрол и гражданско самосъзнание в тази сфера.

Руслан Стефанов, координатор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията представи индекс на динамиката на неформалната икономика през 2003 г., разработен от Витоша рисърч и работна група към Коалиция 2000. Индексът показва намаляване на скритата икономика в страната с 1/4 до 1/3 за последната година. Основните причини за положителните резултати са мерките предприети от Министерство на труда и социалната политика по регистрация на трудовите договори. Липсата на съпътстващи мерки за подобряване на бизнес средата обаче поставят под съмнение устойчивостта на тези резултати.

Програма и изказвания от кръглата маса
Медиите за кръглата маса
Сивата икономика в България - последни тенденции
Неформалната икономика в страните – кандидатки за членство в ЕС
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ