Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Международна конференция „Укрепване на съдебната система и борбата срещу корупцията: изходен пункт за социалния диалог и правата на работниците”.
 
Конференцията бе организирана в рамките на PHARE проект, изпълняван от Институт за сътрудничество и развитие на Италианската обща конфедерация на труда. В нея участваха представители от България, Унгария, Румъния и Италия, сред които представители на профсъюзни, неправителствени, предприемачески и работодателски организации и на академични институции. Основните теми, на които бяха посветени представените национални доклади бяха следните: тенденции в корупционните практики, състояние на съдебната система, антикорупционно законодателство, изследвания на случаи на корупция и успешни антикорупционни действия, ролята на мултинационалните компании и стратегии за противодействие на корупцията и укрепване на съдебната система.

При откриването на конференцията имаше приветствия и речи от представители на общински и провинциални ръководства и от профсъюзни деятели на централно и местно равнище. В първия ден от дискусията бяха представени предварително подготвените и разпространени национални доклади. Докладът за България беше представен от директора на Правната програма д-р Мария Йорданова. Проведе се и кръгла маса за икономическите реформи в новите страни членки на ЕС и в страните кандидатки.

Вторият ден продължи с дискусии по отделни теми на националните доклади. Участие в тях взеха и другите членове на българската делегация - Екатерина Рибарова – изпълнителен секретар на „Социално партньорство европейска интеграция” към КНСБ, Снежана Станчева – юрист в департамент „Правна закрила при труд и законотворческа дейност” към КНСБ и Теодор Дечев от Съюза за стопанска инициатива.

Интересен доклад изнесе проф. Лоренцо Дзополи от университета „Фредерик ІІ” в Неапол и председател на Асоциация по публична етика. По темата „Публична етика, политика и институции” той представи Манифест за нова публична етика, подписан между граждански организации и публичните власти в Неапол през пролетта на 2004 г. Моделът на манифеста следва до голяма степен модела на Кодекса на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа от 1999 г.

В рамките на конференцията бе подготвена, обсъдена и приета декларация за сътрудничество по проблемите на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност.

Декларацията от Матера (на английски език)
Медиите за конференцията (на италиански език)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ